Skip to main content

Ph.d. studerende - hvad kan vi tilbyde dig?

Ved Forskningsenheden for Lungemedicin søger vi at kombinere vores passion for lungemedicinsk forskning med læger og andet sundhedsfagligt personale, som har tanker og mod på at prøve kræfter med at gennemføre en forskeruddannelse som PhD-studerende.

Vi forventer at du:

  • har vilje og mod på, under vejledning, at varetage eget forskningsprojekt
  • vil levere den indsats der skal til, for at få resultaterne af dit projekt publiceret
  • forud for og under hele forløbet aktivt vil søge om ekstern finansiering af egne og enhedens projekter
  • vil indgå som aktivt medlem i holdet bag forskningsenheden.

Vi forpligter os til at:

  • sikre de rammer, der giver dig mulighed for en god PhD-uddannelse
  • sikre dig vejledning og støtte, så dit forløb og dine projekter bliver gennemført og publiceret
  • give dig karriererådgivning så du efterfølgende vil kunne forfølge næste karrieretrin for at kunne blive forsker.

Vores succeskriterier for dit ophold er, at sikre at du vælger at forfølge en forskerkarrierer i dit professionelle virke som læge, så vidt muligt inden for det lungemedicinske speciale.

Vi har en række emner og ideer til valg af forskningsemne, men vi anser udfærdigelse af endelig forskningsspørgsmål og protokol som en del af din Ph.d.-uddannelse. Udfærdigelse af Ph.d. protokol udarbejdes i samarbejde med hoved- og medvejledere.

Emnevalg skal som udgangspunkt være i tråd med enhedens forskningsstrategi, dog fortsat med plads til projekter med nytænkende emne, som ikke er dækket af strategien.

Er du interesseret i at gennemføre Ph.d.-uddannelse ved enheden, kontakt: christian.b.laursen@rsyd.dk


Eksempler på nuværende og tidligere ph.d.-projekter kan findes her

Ph.d.-projekter

Praktiske informationer fra ph.d.-skolen kan findes her

Ph.d.-stud ved Klinisk Institut

Laege scanner patient
Enhedens "SOP" for ph.d.-studerende kan findes her

PDF

GCP-træning

Link til e-learning

Huskeliste Ph.d. forsvar

Pdf

Fosker underviser
UL scanning 1