Skip to main content

Ph.d.-projekter

Aktuelle ph.d.-projekter

 

Kristian Stærk
Elucidation of the role of Escherichia coli type-1 fimbriae in persistent cystitis and assessment of Low-Intensity Extracorporeal Shockwave treatment to potentiate antibiotic susceptibility

Hovedvejleder: Seniorforsker Thomas Emil Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejleder: Professor Lars Lund,  urinvejskirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

 

 

Sanne Grønvall Kjær Hansen
Translational Realizations in Infection Control Knowledge (The TRICK project: the future of hospital hygiene).

Hovedvejleder: Ledende molekylærbiolog Marianne N. Skov, DVM, PhD, MPQM, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital
Medvejledere: Ledense overlæge, ph.d., Anette Holm,  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital samt Seniorforsker Anette M. Hammerum, SSI

 

 

Marie Louise Slott Jensen

Methicillin resistente Staphylococcus aureus - virulensegenskaber og spredningspotentiale.

Hovedvejleder: Professor overlæge dr. med. Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejledere: Seniorforsker Thomas Emil Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Professor overlæge Henrik Westh, Hvidovre Hospital

 

Cand.med., ph.d.-studerende Thomas Olsen

Cardiovascular implanted electronic device related infections

Hovedvejleder: Overlæge, ph.d. Jens Brock Johansen, Afdeling B, OUH
Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Jens Cosedius Nielsen, Hjertemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshopsital, overlæge, ph.d. Lars Videbæk, Afdeling B, OUH, overlæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen

 

Cand.med., ph.d.-studerende Rikke Vognbjerg Sydenham

Antibiotikaordination i almen praksis: Anvendelse af mikrobiologiske undersøgelser og analyse af faktorer der påvirker udskrivningsadfærden

Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl, Forskningsleder, speciallæge i almen medicin, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjeneste Forskning, Syddansk Universitet
Medvejledere: Malene Plejdrup Hansen, ph.d., post.doc. , læge, Line Bjørnskov Pedersen, ph.d., adjunkt, cand.oecon, René DePont Christensen, Statistiker, ph.d., Ulrik Stenz Justesen, overlæge, dr.med.

 

Afsluttede ph.d. projekter:

2019

Cand.med. Kasper Klein

Behandling af fremmedlegemeinfektioner med nye antimikrobielle stoffer: Effekten af thioridizin, plectasin og novicidin på bakteriel adhæsion og biofilmdannelse

Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.Medvejleder: Seniorforsker, Ph.d. Thomas Emil Andersen, Klinisk Mikrobiologisk Afdelinge, Odense Universitetshospital.

 

Cand. med. Afdelingslæge Gitte Nyvang Hartmeyer

Forekomst af klinisk vigtige parasitinfektioner i Danmark bedømt med molekylærbiologisk diagnostik/Parasitic Infection in Denmark: Diagnostics, Occurrence and Clinical Significance.

Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Michael Kemp, Klinisk Institut/Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejleder: Ledende molekylærbiolog Marianne N. Skov, DVM, PhD, MPQM, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital; Overlæge, Ph.d., Chen Ming, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland; Professor, dr. med. Thor G. Theander Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), Københavns Universitet (KU); Overlæge, Ph.d., forskningslektor ved Syddansk Universitet, Ram Dessau, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

 

Cand.med. Nanna Skaarup Andersen

Forekomst af flåt overførte flavivirus i Danmark.

Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Projektvejleder: Klinisk Lektor, Afdelingslæge, Ph.d. Sigurdur Skarphedinsson, Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. 
Medvejledere: Lektor, Per Moestrup Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Zoologi og Botanik, Københavns Universitet, Klinisk lektor, Ledende molekylærbiolog Marianne N. Skov, DVM, PhD, MPQM, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital.

 

Thomas Vognbjerg Sydenham

Genetics and epidemiology of antibiotic resistance mechanisms in the Bacteroides fragilis Group.

Hovedvejleder: Overlæge dr. med. Ulrik Stenz Justesen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital .
Medvejledere: Professor overlæge dr. med. Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital  og Henrik Hasman, Statens Serum Institut.

 

Cand.scient.san, Heidi Storm Vikke (Afdelingsleder Forskning, Falck Danmark A/S)

Hvordan er hygiejnen i præhospitalt regi? – en kortlægning af bakteriel kontaminering og effekt af forskellige hygiejneinterventioner i ambulancetjenesten.

Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Virksomhedsvejleder: Lægelig direktør, MD, MSc Matthias Giebner, Falck Danmark A/S.  
Ekstern medvejleder: Overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, Elsebeth Tvenstrup Jensen, Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI)

 

Cand.scient. Rasmus Birkholm Grønnemose

Catheter-related Thrombosis: Pathogenesis and Prevention
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 

Cand. med. Rune Micha Pedersen

Shigatoksin producerende Eschericia coli: Dannelse af biofilm, cellulær destruktion og aktivering af komplement, et in-vitro studie.

Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Medvejleder: Seniorforsker, Ph.d. Thomas Emil Andersen, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi


2018


Cand.med. Christen Ravn

On the diagnosis of prosthetic joint infections, juni 2018.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling
Medvejledere: Professor, overlæge Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital, Ass. Professor Andrej Trampuz, Lausanne; Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Vejle.

 

Cand Scient. Karina Juhl Rasmussen

Development of protective vaccines, with the purpose of prevention and treatment of serious diseases caused by Staphylococcus aureus, januar 2018.
Hovedvejleder: Lektor Karsten Skjødt, Institut for Molekylær Medicin, IMM - Cancer og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Professor, overlæge Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital.

 

Cand. scient., biologisk antropolog Dorthe Dangvard Pedersen

Chronic infectious disease epidemiology in a Danish skeletal population, AD 800-1800
Hovedvejleder: Professor dr. med. Jesper Boldsen, ADBOU, Antropologisk afdeling, Retsmedicinsk Institut.
Medvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

 

2017

 

Cand. med. Anne Kvistholm Jensen

Listeriose i Danmark
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Michael Kemp, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Projektvejledere: Afsnitsleder, seniorforsker, Ph.d. Eva Møller Nielsen, Afdeling for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut, Afsnitsleder, seniorforsker, Ph.d. Steen Ethelberg, Epidemiologisk Afdeling, Statens Serum Institut.
Medvejleder: Lektor, Ph.d. Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet

 

2016

 

Cand.med. Michael Stenger:

The potential of thioridazine as a helper compound in the treatment of chest infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in rats.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Medvejledere: Professor, overlæge Peter Bjørn Licht, OUH; Centerleder, Lektor Peter Bollen Biomedicinsk laboratorium, SDU.

 

2015

Stig Lønberg Nielsen:

Sygehuserhvervet bakteriæmi – epidemiologi og forløb 
Hovedvejleder: Court Pedersen 
Medvejledere: Annmarie Lassen og Professor, overlæge, dr. med. Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

 

Cand.med. Kristina Træholt Franck:

Norovirusinfektioner i Danmark.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Projektvejleder: overlæge, dr.med. Blenda Böttiger, SSI
Medvejleder: Overlæge, ph.d. Bente Olesen, KMA Hillerød

 

2013

 

Læge Lillian Marie Søes:

Betydningen af Clostridium difficile i Danmark
Hovedvejleder: Lektor Viggo Andreasen, Roskilde Universitet
Projektvejleder: Professor, overlæge Michael Kemp
Medvejleder: Fagchef, Ph.D. Katharina E. Olsen, Statens Serum Institut

 

2011

 

Sygeplejerske, cand. scient. san. Betina Lund-Nielsen:

Sårbehandlingsinterventioner til kræftpatienter med kræftsår, med specielt focus på interventioner mod lugtgener, infektion og sårsmerter.
Hovedvejleder: Professor Lis Adamsen, UCSF, Rigshospitalet
Medvejledere: Professor, overlæge Michael Rørth, Finsencentret, Rigshospitalet; Professor, overlæge Finn Gottrup, Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg hospital; Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos.

 

2010

 

Cand. Scient. Thomas Emil Andersen:

Modulation of bacteriologic and inflammatory responses to implantable silicone rubber using low-energy plasma polymerization. Marts 2010
Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos
Projektvejleder/Medvejleder: Maike Benter, Nanon A/S; Peter Kingshott, iNANO Aarhus Universitet

 

2007

 

Cand. Med. Oliver Hendricks:

Antimicrobial effects of selected non-antibiotics on sensivity and invation of gram-positive bacteria. Januar 2007
Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos og dr.med. Jette Elisabeth Kristiansen 

 

2006

 

Sigurdur Skarphedinsson:

Tick-borne infections in Denmark – with special emphasis on human anaplasmosis. Maj 2006
Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos

 

 

 

Sidst opdateret: 05.11.2020