Skip to main content

To spændende artikler

Specialestuderende tilknyttet forskningsenheden deltog i Novo Nordisk Scholarship symposium med populærvidenskabelige artikler. Den ene er udvalgt til publicering på Videnskab.dk.

Kirstine Lindhardt Madsen og Nadia Davidsen, som begge har udført ITEK og specialeprojekter helt eller delvist tilknyttet forskningsenheden, deltog 10. marts 2015 i Novo Nordisk Scholarship symposium med deres populærvidenskabelige artikler ”Biofilm-bakterieslim på rejse i kroppen” og ”Menningitis: Infektion af babyhjerner kan skyldes søde bakterieproteiner”. De to spændende artikler beskriver på en letforståelig måde emnerne som har været centrale for deres specialeprojekter. Kirstines artikel er efterfølgende blevet udvalgt til publicering på Videnskab.dk. Artiklerne er tilgængelige via nedenstående link.

Kirstines Novo artikel 

Nadias Novo artikel


Redaktionen afsluttet: 08.04.2015