Skip to main content

Ny type af vancomycin resistente enterokokker fundet på OUH

En hidtil ukendt type af vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er isoleret fra en patient indlagt på OUH. Det er analyse af bakteriens samlede genetiske kode (hel-genom DNA sekventering), der har afsløret den nye type i et samarbejde med Statens Serum Institut. Da VRE smitter fra person til person er nye typer ekstremt sjældne, og det er en gåde, hvorfra patienten har fået bakterien. Forskningsenheden arbejder på at spore mulige smittekilder.

 

Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi driver omfattende molekylærbiologisk baseret forskning i enterokokker, herunderunder vancomycin-resistente enterokokker, VRE.

Enheden har udviklet metoder til billig og effektiv påvisning af VRE i kliniske patientprøver. Denne analyse har vist stor værdi i det daglige diagnostiske arbejde og har bl.a. afsløret ikke-erkendt smittespredning på OUH. Metoden er under fortsat udvikling og afprøves for nye anvendelsesmuligheder.

Vi overvåger VRE med helgenom DNA sekventering og typning af isolater og bidrager derved bl.a. til tidlig kortlægning af smitteveje på hospitalet. Redskabet bruges i den daglige infektionshygiejniske indsats.

Vi har indført molekylærbiologisk hurtigdiagnostik (ca en time) til screening for VRE hos patienter. Resultatet af screeningsundersøgelsen anvendes til at beslutte, om patienterne skal isoleres fra andre patienter.

En række andre molekylærbiologiske undersøgelser af VRE er i pipelinen.

 

Henvendelse vedr. ovenstående: michael.kemp@rsyd.dk


Redaktionen afsluttet: 07.01.2019