Skip to main content

Ny stor fondsbevilling

Post.doc Thomas Emil Andersen fra Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, SDU, modtager stor fondsbevilling fra Innovationsfonden. I det støttede projekt samarbejder fire SDU-grupper og to virksomheder om at udvikle et nyt katetermateriale, som skal nedsætte risikoen for blodpropdannelse samt kateterelateret infektion. Bevillingen er på 15 mio kr. og projektets totalbudget 28 mio.


Læs mere her:

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Nyt_SUND/SDU_millionstoette_fra_InnovationsFonden?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=abb1a9e548-InnoFonden_06_10_2014&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-abb1a9e548-344431829

http://innovationsfonden.dk/aktuelt/pressemeddelelser/innovationsfonden-investerer-179-millioner-kroner-i-dansk-viden-og-vaekst/gele-skal-forebygge-blodpropper/  

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/06/09/171119.htm  

http://www.fyens.dk/IndlandFyn/Gele-skal-forhindre-blodpropper/artikel/2522442  


Redaktionen afsluttet: 11.06.2014