Skip to main content

Ny model til in vitro studier af infektioner i blæreceller offentliggjort

I en artikel af T.E. Andersen et al.* beskrives en ny flow kammer model til studier af infektionsprocessen af E. coli i blæreceller. Med modellen kunne det vises hvordan intracellulære bakterier i et flow af væske, der i sammensætning svarer til urin, førte til fremvækst af filamentøse bakterier, der efterfølgende kunne rever-tere til stavformer og invadere nye celler. Modellen kan danne grundlag for fremtidige studier af uropatogene mekanismer af E.coli.

* Ref: Andersen, T.E. et al. Infect. Immun. 2012;80(5):1858-67

Redaktionen afsluttet: 19.04.2012