Skip to main content

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er med til at udvikle ny Europæisk standard til resistensbestemmelse

Resistensbestemmelse af bakterier er afgørende for at kunne give patienterne den mest effektive antibiotikabehandling. Indtil nu har det været meget vanskeligt at udføre resistensbestemmelse over for en stor gruppe af bakterier, nemlig de såkaldte anaerobe bakterier. 

De anaerobe bakterier udgør hovedparten af bakterierne i vores normalflora i mave-tarmkanalen, men de kan også være årsag til særdeles alvorlige infektioner. Anaerobe bakterier kan ikke tåle ilt og er derfor vanskelige at håndtere i laboratoriet. Den situation er der nu blevet ændret på, idet overlæge Ulrik Stenz Justesen fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH har været med til at udvikle en simpel metode til resistensbestemmelse af denne gruppe af bakterier. 

Arbejdet er netop blevet publiceret, i det anderkendte tidsskrift Clinical Microbiology and Infection (https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00163-4/fulltext). I artiklen redegør overlæge Ulrik Stenz Justesen sammen med andre internationale forskere for den nye Europæisk standard til resistensbestemmelse af anaerobe bakterier. Efter mange års arbejde med standardisering og afprøvninger, er det nu lykkedes af udvikle en simpel metode, der kan anvendes til en lang række af de mest klinisk relevante anaerobe bakterier, herunder Clostridium perfringens, Fusobacterium necrophorum og mange andre arter. Metoden er en videreudvikling af den disk diffusion metode som allerede anvendes til en lang række af andre bakterier (billede).
 
Udviklingsarbejdet er foregået i samarbejde med EUCAST Development Laboratory (Europen Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) i Sverige og det Engelske anaerobe reference laboratorium.
 
Den nye metode skulle gerne betyde en langt mere præcis og ensartet resistensbestemmelse til gavn for patienterne. Det vil også betyde, at vi nu langt bedre kan overvåge og opdage resistensudvikling. Derudover giver en Europæisk standard mulighed for at sammenligne forekomsten af resistens på tværs af grænser.

 Billede
Billede 

Konstitueret forskningsleder, ledende molekylærbiolog Marianne N. Skov, Forskningsenheden KMA, OUH

 

Redaktionen afsluttet: 16.04.2021