Skip to main content

Forskningsmidler til tre projekter

Professor Hans Jørn Kolmos har modtaget støtte fra OUH's forskningspulje til to projekter:

kr. 302.852,- til projektet "Udvikling af nyt antibakterielt katetermateriale baseret på imprægnering med antimikrobielle peptider".

kr. 498.000,- til projektet "En ny strategi til behandling af infektioner i katetre og proteser uden fjernelse af fremmedlegeme materialet"

Professor Michael Kemp har modtaget kr. 828.475,- fra OUH's forskningspulje til projektet: "Den genetiske kode for sygdomsfremkaldende bakterier: Anvendelser i klinisk diagnostik". 

 

Redaktionen afsluttet: 20.06.2012