Skip to main content

Smarte katetre dræber bakterier

Der var stor interesse for bakteriernes verden ved Forskningens Døgn 2015, hvor forskningsenheden for Klinisk mikrobiologi var repræsenteret med en stand

Kasper Klein, Rasmus Grønnemose, Hans Jørn Kolmos og Thomas Emil Andersen repræsenterede forskningsenheden for klinisk mikrobiologi ved SDU’s Forskningens Døgn lørdag d. 25. april på SDU-campus. Temaet var ”Smarte katetre dræber bakterier” og tog udgangspunkt i det igangværende Innovationsfondsprojekt hvor der udvikles antimikrobielle katetre. Der var dog også fokus på de mere grundvidenskabelige prægraduat- og specialeprojekter, hvor der undersøges biofilm og infektion af cellelag.
Standen blev besøgt af rigtig mange mennesker som viste stor interesse for bakteriernes verden.

Nedenstående billeder fra standen.

   
   
Redaktionen afsluttet: 06.05.2015