Skip to main content

Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi modtager bevilling fra Mica Fonden

Forskningsenheden har modtaget en bevilling på i alt 856.800kr fra Mica fonden til projektet ”Udvikling af ny behandling mod Clostridium difficile”.

Projektet samler for første gang afdelingens kompetencer inden for klinisk og eksperimentel forskning i tarminfektioner og sigter efter at belyse patogenesen bag C. difficile tarminfektion med henblik på udvikling af nye behandlingsmetoder. Infektioner med C. difficile er et stort problem, særlig på hospitaler, da den er resistent over for flere gængse antibiotika. Patienter, som pga. antibiotikabehandling mister deres naturlige, sunde tarmflora, er i risiko for at blive koloniserede med C. difficile da den, som den eneste, kan overleve behandlingen. Derved risikerer patienter at blive kronisk inficerede med bakterien, hvilket kan have store konsekvenser for patientens helbred.

C. difficile er svær at dyrke og undersøge i laboratoriet, bl.a. pga. dens særlige krav til iltfire forhold i omgivelserne. Af den grund ved man relativt lidt om bakterien. I projektet vil der blive arbejdet på en særlig anaerob (iltfri) tarminfektionsmodel som nøje efterligner forholdene i tyktarmen. Med denne model kan projektteamet studere C. difficile’s kolonisering af tarmepitel under de korrekte forhold. Dette åbner senere i projektet op for test af nye behandlingsmetoder, som sigter mod at fjerne bakterien fra tarmen og samtidig understøtte en genetablering den naturlige tarmflora.

Redaktionen afsluttet: 18.11.2019