Skip to main content

Bevilling til prægraduat projekt

Ulrik Stenz Justesen har modtaget 166.039,- kr. til Simon Andreas Ferløv Schwensens prægraduate forskningsprojekt: ”Udviklingen i forekomsten af antibiotikaresistens hos den normale tarmflora over 40 år”, fra Det Frie Forskningsråd - Sundhed og Sygdom.

Yderligere oplysninger om projektet:

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2015/fss-skolarstipendier-fra-det-frie-forskningsrad-sundhed-og-sygdom-juni-2015

 

 

Redaktionen afsluttet: 25.06.2015