Skip to main content

Ny testmetode viser: Antibiotika-resistente bakterier spredes mere end tidligere antaget

Med en ny metode, der er udviklet på OUH, er det fundet at flere mennesker end tidligere antaget har enterokokbakterier, der er resistente overfor vancomycin. Vancomycin er et af de meget få antibiotika, der kan bruges til at behandle infektioner med Enterococcus faecium på hospitaler. Undersøgelsen viste, at bakterierne ikke altid bliver fundet med den metode, der i dag rutinemæssigt anvendes. Endvidere viste undersøgelsen, at disse bakterier spredes fra patient til patient på hospitalet.

 

Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi driver omfattende molekylærbiologisk baseret forskning i enterokokker, herunderunder vancomycin-resistente enterokokker, VRE.

Enheden har udviklet metoder til billig og effektiv påvisning af VRE i kliniske patientprøver. Denne analyse har vist stor værdi i det daglige diagnostiske arbejde og har bl.a. afsløret ikke-erkendt smittespredning på OUH. Metoden er under fortsat udvikling og afprøves for nye anvendelsesmuligheder.

Vi overvåger VRE med helgenom DNA sekventering og typning af isolater og bidrager derved bl.a. til tidlig kortlægning af smitteveje på hospitalet. Redskabet bruges i den daglige infektionshygiejniske indsats.

Vi har indført molekylærbiologisk hurtigdiagnostik (ca en time) til screening for VRE hos indlagte patienter. Resultatet af screeningsundersøgelsen anvendes til at beslutte, om patienterne skal isoleres fra andre patienter.

En række andre molekylærbiologiske undersøgelser af VRE er i pipelinen.

 

Henvendelse vedr. ovenstående: michael.kemp@rsyd.dk


Redaktionen afsluttet: 23.01.2019