Skip to main content

Afsluttede kandidatspecialer og prægraduate forskningsprojekter

Afsluttede Prægraduate forskningsprojekter

2016

Kia Cirkeline Møller Hansen: Forekomsten af antibiotika-resistens i tarmfloraen, repræsenteret ved Bacteroides fragilis gruppen, hos patienter i behandling med bredspektrede antibiotika.
Hovedvejleder: Overlæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen
Medvejledere: Læge Thomas Vognbjerg Sydenham og læge, ph.d. Daniel Pilsgaard Henriksen (IST)

Simon Andreas Ferløv Schwensen: Forekomsten af antibiotikaresistens hos Bacteroides fragilis gruppen siden 1973 og validering af MALDI-TOF MS som hurtig metode til identifikation af resistente Bacteroides fragilis.
Hovedvejleder: Overlæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen
Medvejledere: Læge Thomas Vognbjerg Sydenham og molekylærbiolog, ph.d. Silje Vermedal Høgh

Melissa Niyonkuru: Molekylærbiologisk påvisning og identifikation af malaria parasitter.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Michael Kemp

Daniel Mark Skovgårds: Cryptosporidiose er måske svært underdiagnosticeret hos børn i Danmark.
Hovedvejleder:  Professor, overlæge, dr.med. Michael Kemp

2014

Kristoffer K. Hendel: Thioridazine's potential as a helper compound for dicloxacillin in systemic combination treatment of MRSA infections in a mouse peritonitis model. A clinical animal trial study.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos
Medvejledere: Lektor, Ph.d. Janne Kudsk Klitgaard, hoveduddannelseslæge, ph.d.stud. Michael Stenger, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T.

Kristian Stærk: Antimicrobial peptidomimetics for treatment of intracellular E.coli: Model development and preliminary results.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos
Medvejleder: Postdoc, ph.d. Thomas Emil Andersen

Rasmus Birkholm Grønnemose: Prevention of bacterial biofilm formation on catheter material by impregnation with antimicrobial agents.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos
Medvejledere: Postdoc, ph.d. Thomas Emil Andersen, Lektor Jakob Møller-Jensen (BMB), Postdoc Yaseelan Palarasah (IMM)

Lars Christian Lund: Identification of thioridazine Resistance Inducing Mutations in Staphylococcus aureus. 
Vejledere: Lektor, Ph.d. Birgitte Kallipolitis, Lektor Ph.d. Janne Kudsk Klitgaard, Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos.

Kirstine Lindhardt Madsen: Staphyloccus aureus endotelinvation og biofilmdannelse in vitro som model for infektiøs endokarditis.
Vejledere: Postdoc, Ph.d. Thomas Emil Andersen,  Lektor Søren Hansen Institut for Molekylær Medicin, Lektor Claudia Wiegand, Biologisk Institut.

2013

Marc Trunjer Kusk Nielsen: MALDI-TOF til bestemmelse af penicillinresistens i Staphylococcus aureus.
Hovedvejleder: overlæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen
Medvejledere: Afdelingslæge, Flemming Schønning Rosenvinge, lic.scient., Professor mso Peter Højrup (BMB) 

2008

Nanna Jørgensen: Undersøgelse af transmissionshastighed ved Borrelia infektion.
Hovedvejleder: Professor, Overlæge Hans Jørn Kolmos
Medvejledere: Lektor, ph.d. Per Moestrup (KU) Læge ph.d. Sigurdur Skarphedinsson, Dyrlæge ph.d. Marianne Nielsine Skov 

2006 

Louise Kristensen: Undersøgelse af forekomsten af Tick-borne encephalitis og Louping ill virus i Danmark. 
Hovedvejleder: Professor, Overlæge Hans Jørn Kolmos 
Medvejledere: Læge ph.d. Sigurdur Skarphedinsson, Dyrlæge ph.d. Marianne Nielsine Skov

2004

Torben Luxhøj: Studier af Salmonella Typhimurium DT104 i makrofagcellelinjen RAW264.
Hovedvejleder: Professor, Overlæge Hans Jørn Kolmos

Jacob Kuhn: Hurtig diagnostik af årsager til septikæmi ved hjælp af genprober.
Hovedvejleder: Professor, Overlæge Hans Jørn Kolmos


Afsluttede kandidatspecialer

2016

Henrik Myrvold Jensen: Bacteria and Cancer: Latest update concerning associations and causative relations. 
Vejleder: Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos .

2015 

Christina Kirkegaard Rasmussen, Martin Bruun Hansen: Hospitalsrengøring i en tid med stigende resistensproblematik - hvad ved vi , og hvor går vi hen?

Vejleder: Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos

Medicinstuderende Marie Østby-Deglum og Håll Karin Charlotte Anderman : Bakteriel genomsekventering i klinisk mikrobiologi
Vejleder: Klinisk lektor, Ph.d. Marianne N. Skov, Professor overlæge dr.med. Michael Kemp.

Medicinstuderende Håkon Viker Nordland og Eline S. Thormodsen : Plant derived compounds potentiating the activity of antibiotics against Staphylococcus aureus.
Vejleder: Lektor, ph.d. Janne Kudsk Klitgaard 

Mikkel Aarøe: Potentiating Chlorhexidine with thioridazine against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Vejledere: Ph.d.-stud. Kasper Klein , Seniorforsker Ph.d. Thomas Emil Andersen, lektor, Ph.d. Birgitte Kallipolitis, lektor Ph.d. Janne Kudsk Klitgaard, Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos.

2013

Stine Varberg Lumholdt: Characterization of Virulence Factors in Listeria monocytogenes Isolates from Human Cases.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Michael Kemp

Nadia Maria Davidsen: Investigation of the Impact of Blood Complement on the Bladder Cell Invasion Capacity of Uropathogenic Escherichia coli.
Hovedvejleder: Postdoc Thomas Emil Andersen

Pia Jeanette Lunde: Aspekter ved skifte fra cefuroxim til piperacillin/tazobactam ved Odense Universitetshospital.
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Klinisk farmakologi,
Medvejleder: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen.

Hanne-Kari Høst-Madsen: Forebyggelse af postoperative sårinfektioner ved præoperativ eradikation af S.aureus bærertilstand.
Vejledere: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos, Ledende molekylærbiolog Marianne Skov, DVM, PhD, MPQM. 

2012

Sofia Emelie Hellström: Uerkendte luftvejspatogener ved respirationsinfektioner: Agens og betydning.
Vejledere: Professor, overlæge Michael Kemp, Ledende molekylærbiolog Marianne Skov, DVM, PhD, MPQM.

Henrik Luu & Mark Thomsen: Kan man udføre resistensbestemmelse af Bacteroides fragilis gruppen ved hjælp af diskdiffusion
Vejledere: Professor, overlæge Michael Kemp, Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen. 

2011

Sissek Marie Torheim: Aminoglykosidbehandling og nefrotoksisitet
Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas (Klinisk farmakologi), medvejleder: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Stenz Justesen

Einar Heinberg, Mads Noe skytte: Ændring af antibiotikabehandling på Odense Universitetshospital med henblik på reduktion af forekomsten af resistente bakterier og svampe
Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Hans Jørn Kolmos, Afdelingslæge, dr.med Ulrik Stenz Justesen

2010

Liubov Penova Mattes og Eric Dizerens: Aeromonas som årsag til gastrointestinale infektioner
Vejledere: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, overlæge Hanne Holt

Benjamin Schnack Rasmussen og Nikolas Christensen: Pseudomonas udbrud blandt immunsupprimerede patienter.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

2009

Ali Al-Zuhairy og Harald Møller: ESBL-resistens i E.coli
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos 

2008

Louise Bang Jensen og Per Holm Larsen: Skidt for sig og snot for sig: Hvad virker mod forkølelse?
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

Ayse Dudu Altintas og Kristin Bunes: Myg-overførte virale infektioner i Europa.
Hovedvejleder: Læge, ph.d. Sigurdur Skarphedinsson.

2007

Louise Brygger og Louise Redder: Bliver man forkølet af at blive kold?
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

2006

Aline Iskandar og Thi Thu Ngan Nguyen: Spredning af Staphylococcus aureus hos næsebærere.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

Thomas Emil Christensen og Jesper Skovlund Jørgensen: Rengøringens betydning for forekomsten af hospitalsinfektioner.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

Steffen Normand Jensen: Koagulase-negative stafylokokker i bloddyrkninger: Klinisk og epidemiologisk betydning samt predikatorer for sand bakteriæmi.
Hovedvejleder: overlæge, ph.d. Hanne Holt

Bjørn Slott Nedergaard: Antibiotikabehandling af invasive infektioner med hæmolytiske streptokokker.
Hovedvejleder: Afd. Læge, ph.d. Thøger Gorm Jensen

John Martin Klasson: analyse af et stigende fluorokinolonforbrug på OUH inklusive en audit.
Hovedvejleder: Overlæge Per Søgaard, Afd. Læge, ph.d. Thøger Gorm Jensen

2005

Lisbeth Skovmand: Bakteriæmi på neonatalintensivafdeling
Hovedvejleder: Afd. Læge, ph.d. Thøger Gorm Jensen og Pekka Juvonen (Pædiatri)

2004

Søren Andreas Just Hansen: E.coli CFTO73’s Fimbriae
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Lektor ph.d. Mark Schembri, DTU

Thomas Delvin: Effluxpumper som mekanismer for bakteriers resistens overfor antibiotika og desinfektionsmidler
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Jette E. Kristiansen, KMA Sønderborg

Jonas Trolle Madsen: Årsager til recidiv af halsbetændelse med særligt henblik på streptokokkers evne til intracellulær overlevelse.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

Jan Nyrop Jakobsen: Håndtering af børn under 3 år, som henvises til hospital med luftvejsinfektion i vinterhalvåret.
Hovedvejleder: overlæge Lars Peter Nielsen

2003

Jørgen Mink og Uffe Stolborg: Floraterapi til forebyggelse af recidiverende øvre luftvejsinfektioner
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

Roland Thorbjørn Knudsen og Janne Elisabeth Børrestad: Feber efter udlandsophold.
Hovedvejleder: Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos

Safoora Mustafa: E.coli bakteriami på Fyn
Hovedvejleder: Overlæge Per Søgaard

Jesper Le-Fevre og Charlotte Madsen: Penicillinresitens hos pneumokokker.
Hovedvejleder: Overlæge Bente Gahrn-Hansen

Louise Broberg Schou: Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) – hvad kan vi lære af de engelske erfaringer?
Hovedvejleder: Overlæge Bente Gahrn-Hansen.

Sidst opdateret: 05.11.2020