Skip to main content

Forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter

  

Uropathogenesis in vitro: Investigation of E. coli persistence during recurrent cystitis using cell culture based infection models/ Hans Jørn Kolmos, Thomas Emil Andersen

Nyere studier viser at recidiverende urinvejsinfektion kan skyldes overlevelse af intracellulært lejrede bakterier i urothelceller. I projektet anvendes en ny-udviklet flowkammer-baseret metode til at efterligne bakterien patogenesecyklus under infektion af blærerceller. Studiet forløber som et tæt samarbejde med BMB. 

DORIS: Danish Observational Registry of Infectious Syndromes/Thøger Gorm Jensen, Hans Jørn Kolmos

Projektet studerer risikofaktorer og prognose hos patienter med alvorlig samfundserhvervet infektion, herunder sepsis, bakteriæmi og pneumoni. Undersøgelserne baseres dels på journaldata, dels på dataudtræk fra en række eksisterende databaser, herunder Fyns Amts Patientregistrerings System (FPAS), KMA’s laboratorieinformationssystem (MADS) og Odense Pharmakoepidemiologiske Database (OPED). Samarbejde med Infektionsmedicinsk forskningsenhed SDU, Odense, Pharmakoepidemiologiske Database (OPED). 

DANRES/Ulrik Stenz Justesen

DANRES er en arbejdsgruppe under DSKM for spørgsmål vedrørende antibiotikaresistens og overvågning af antibiotikaresistens i Danmark inklusive generering af data, der anvendes til DANMAP og internationale overvågningsprogrammer (fx EARSS). Samarbejde med SSI, KMA'er i Danmark.

Antimicriobial adjuvants – combining drugs against resistant bacteria/Hans Jørn Kolmos, Janne Kudsk Klitgaard

Projektet studerer potentialet af forskellige kombinationer af kemiske forbindelser og/eller naturlige stoffer mod resistente bakterier samt de molekylære baggrundsmekanismer. Samarbejde med BMB (SDU). 

Identifikation af små regulatoriske ikke-kodende RNA'er involveret i antibiotika resistens/Janne Kudsk Klitgaard 

Projektet  undersøger de molekylære mekanismer bag reguleringen af resistens geners ekspression af små regulatoriske ikke-kodende RNA'er. Samarbejde med BMB (SDU)

New material prevents device thrombosis/ Hans Jørn Kolmos, Thomas Emil Andersen

Projektet er et tværfagligt virksomhedssamarbejde støttet af Innovationsfonden, med fokus på udvikling af et nyt antitrombose og anti-infektions silikonemateriale til anvendelse i medicinsk udstyr, herunder katetre og proteser. Silikonematerialet omdannes til et hybridmateriale som indeholder en blodkompatibel hydrogel der forhindrer blodet i at koagulere og danne blodpropper på overfladen. Desuden dannes et nano-netværk i materialet som fungerer som et depot for antibakterielle stoffer. Disse frigives langsomt for at forhindre kateter-relateret infektion. Projektet forventes at kunne bidrage til begrænsning af det stadigt stigende problem med fremmedlegemeinfektioner på hospitaler samt inflammation og koagulation omkring katetre og lignende silikone-baseret udstyr. Projektbudget: 25mio, hvoraf 15 mio er bevilget af Innovationsfonden. Samarbejde med Biomodics, Niels-Clauson-Kaas A/S.

Parasitære infektioner i Danmark: Diagnostik, Forekomst og Klinisk betydning/ Gitte Hartmeyer

Projektet er beskrevet i detaljer under Forskningsgruppen for parasitologi

Transmission af bakterielle sygdomme på hospital og i samfundet/Marianne Skov.

Med brug af helgenomsekventering kortlægger vi lokale transmissionsveje for en række konkrete bakterier, herunder MRSA, Legionella pneumophila og Listeria monocytogenes. Samarbejde med Hvidovre Hospital.

Genetisk karakterisering af Enterococcus faecalis stammer, der forårsager forskellige sygdomsbilleder/Marianne Skov.

Projektet benytter bl.a. helgenomsekventering til at påvise og karakterisere bakterielle gener, der kan associeres med bestemte sygdomsmanifestationer af en infection. Samarbejde med kliniske afdelinger på OUH

 

I Forskerscorebogen som SFF (Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere) har lavet, kan du danne dig et overblik over hvilke muligheder og projekter der findes for forskningsinteresserede studerende.
Her er link til forskerscorebogen forår 2021, hvor du kan læse mere.

 

 

Sidst opdateret: 04.05.2021