Skip to main content

Forskningsgruppen for biofilminfektioner

Thomas Emil Andersen    
 
 
 
Lektor, seniorforsker, ph.d.
Thomas Emil Andersen
Speciallæge, klinisk lektor, 
ph.d.
Rune Micha Pedersen
Cand. scient, ph.d., postdoc
Rasmus Birkholm Grønnemose
 
 
 
 Line Lundegård Bang  
Læge, ph.d. studerende
Kristian Stærk
Bioanalytiker
Karina Rosenlund
Bioanalytiker, cand. scient
Line Lundegård Bang
 
   Camilla Louise Poulsen  Jannie Søvsø Hjelmager  
BSc, specialestuderende
Ditte Tornby
 BSc, specialestuderende
Camilla Louise Poulsen
 BSc, specialestuderende
Jannie Søvsø Hjelmager
 
       

 

Medlemmer

Thomas Emil Andersen, lektor, seniorforsker, ph.d.
Rune Micha Pedersen, speciallæge, klinisk lektor, ph.d.
Rasmus Birkholm Grønnemose, cand. scient., ph.d., postdoc
Kristian Stærk, læge, ph.d. studerende
Karina Rosenlund, bioanalytiker
Line Lundegård Bang, cand. scient, bioanalytiker
Ditte Tornby, BSc, specialestuderende
Camilla Louise Poulsen, BSc, specialestuderende
Jannie Søvsøe Hjelmager, BSc specialestuderende

Forskningsgruppen for biofilminfektioner er medlem af SDU Centre For Translational Microbiology og OUH Frontline Centre For Renal Diseases, Uremia and Transplantation (CENTRA) Vi samarbejder med SDU Forskningsenheden for Molekylær Mikrobiologi

Se vores hjemmeside om blærebetændelse: https://www.ouh.dk/blaerebetaendelse 


 

Forskning

Fremmedlegemeinfektioner er et stadigt stigende problem og en hyppig årsag til hospitalsinfektioner. I forskningsgruppen anvendes in vitro infektionsmodeller til at undersøge adhæsion og vækst af bakterier på medicinsk udstyr, særligt katetre. Ved præcist at efterligne forholdene i eksempelvis blodbanen eller blæren, kan vi undersøge, hvordan bakterier interagerer med venekatetre eller urinvejskatetre og giver anledning til kateterrelaterede infektionssygdomme.

Ud over kateter flowmodeller anvendes cellekultur infektionsmodeller og infektionsmodeller i mus, grise og får, som led i gruppens infektionspatogenesestudier. I foråret 2020 udvidede gruppen desuden sine aktiviteter til at omfatte eksperimentel virusforskning, hvor vores erfaringer med in vitro cellekultur infektioner er bragt i anvendelse.

Gruppens primære akademiske samarbejdspartnere omfatter OUH afdelingerne for Hjerte- Lunge og Karkirurgi samt Urinvejskirurgi (Afd. T og L), Tromboseforskningsenheden ved Sydvestjysk Sygehus, Forskningsenheden for Cancer og inflammationsforskning (SDU), og Mikrobiologigruppen under Institut for Biokemi og Molekylærbiologi (SDU). Derudover en række virksomhedspartnere indenfor medicoindustrien.

 

Igangværende forskningsprojekter

 

Covidsmitte

Projektet sigter mod at afdække smitterisiko blandt covid-smittede hospitalspatienter og borgere. I projektet har gruppen etableret ét af DK’s eneste viruslaboratorier godkendt til at dyrke og arbejde eksperimentelt med SARS-CoV-2. Der arbejdes i projektet med dyrkningsassays herunder plaque assay som anvendes til at estimere virusindholdet i prøver fra specifikke patientgrupper og borgere. Projektet har gennem pandemien bidraget til at vurdere hvorvidt indlagte patienter reelt bærer smitsom virus og i øjeblikket arbejdes der på at vurdere hvor langt tid efter symptom ophør at smitsom virus stadig kan spores i den enkelte. Studierne forventes desuden at kunne blotlægge smitterisiko hos nyere muterede udgaver af SARS-CoV-2 i løbet 2021.
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.
https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/7-nye-projekter-faar-del-i-novo-nordisk-fondens-akutte-coronavirus-pulje/ 

Billedcollage laboratorie

 

 

 

 

 

 

PRESORT - Cost-efficient pre-screening system for virus infections
I dette projekt samarbejder vi i med Danmarks Tekniske Universitet og OUH/SDU’s Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) om at udvikle en ny detektions og screeningsmetode til estimering af mængden af virus i patientprøver. Konceptet er baseret på en særlig farvningsmetode og fluorescensmikroskopi og testes i gruppens covid-laboratorium i Winsløwparken.

Projektet er støttet af statens ekstraordinære fond til corona-relateret forskning og innovation

  

SVEET - Sugar-modified Vaccine Epitopes; Exploration and Translation
I dette projekt samarbejder vi med SDU-spinoff virksomheden GlyProVac, det tyske forskningsinstitut Fraunhofer og virksomheden Epitopic GmbH (DE) om at udvikle en vaccine mod tilbagevendende blærebetændelse (cystitis). I projektet udnyttes at overfladen på bakterier indeholder særlige glykosyleringer, som, hvis dette udnyttes i vaccineudvikling, vil kunne forbedre immunresponset over for bakterien. Til test af vaccinen anvendes gruppens nyligt udviklede grisemodel for blærebetændelse.

Projektet er støttet af EU’s Eurostars program og forløber i perioden forår 2021 – forår 2024.

https://southdenmark.be/eu-millioner-til-start-up-der-vil-udvikle-en-vaccine-mod-urinvejsinfektion/

https://dagensmedicin.dk/forskere-faar-millioner-til-udvikling-af-vaccine-mod-blaerebetaendelse 

 

Udvikling af ny behandling mod Clostridium difficile

Projektet samler for første gang afdelingens kompetencer inden for klinisk og eksperimentel forskning i tarminfektioner og sigter efter at belyse patogenesen bag Clostridium difficile tarminfektion med henblik på udvikling af nye behandlingsmetoder. Infektioner med C. difficile er et stort problem, særlig på hospitaler, da den er resistent over for flere gængse antibiotika. Patienter, som pga. antibiotikabehandling mister deres naturlige, sunde tarmflora, er i risiko for at blive koloniserede med C. difficile da den, som den eneste, kan overleve behandlingen. Derved risikerer patienter at blive kronisk inficerede med bakterien, hvilket kan have store konsekvenser for patientens helbred. C. difficile er svær at dyrke og undersøge i laboratoriet, bl.a. pga. dens særlige krav til iltfrie forhold i omgivelserne. Af den grund ved man relativt lidt om bakterien. I projektet vil der blive arbejdet på en særlig anaerob (iltfri) tarminfektionsmodel som nøje efterligner forholdene i tyktarmen. Med denne model kan projektteamet studere C. difficile’s kolonisering af tarmepitel under de korrekte forhold. Dette åbner senere i projektet op for test af nye behandlingsmetoder, som sigter mod at fjerne bakterien fra tarmen og samtidig understøtte en genetablering den naturlige tarmflora.

Projektet er støttet af MICA fonden og den anaerobe flowmodel støttes af SDU Research and Innovation Organisation.

 

Vancomycin-resistant enterococci: Intestinal colonization, transmission and epidemiology

Projektet anvender tarminfektionsmodellen omtalt ovenfor til at afdække VRE-bakteriens evne til at kolonisere menneskets tarm. Det antages, at én af grundene til at denne bakterie så effektivt spreder sig blandt hospitalspatienter, er deres evne til hurtigt at kolonisere tarmen når patienten er undergår antibiotikabehandling. Med avancerede tarmepitel flowmodeller undersøges dette for første gang.

Projektet støttes af OUH og Region Syddanmark.

 

Urinary tract infections in patients with neurogenic bladder: Elucidation of pathogenesis for improved diagnosis and treatment

Projektsamarbejde med OUH’s Urinvejskirurgisk Afdeling L, Tromboseforskningsenheden ved Sydvestjysk Sygehus og Coloplast A/S.

I projektet belyses grundlæggende urinvejsinfektionspatogenese ifm. recidiverende blærebetændelse med særlig fokus på kateterbrugere og patienter med neurogen blære.

Projektet støttes af Region Syddanmark og Coloplast A/S.

 

BacSens
Projektsamarbejde med Dansk Fundamental Metrologi under Nano-DTU, BacAlert IVS og art photonics GmbH. I BacSens udvikles et apparat som muliggør øjeblikkelig identifikation af patogene bakterier baseret på Raman spektroskopi.

Projektet støttes af EU gennem Eurostars EUREKA programmet.

Se artikel om BacSens i Ingeniøren her.

Læs BacSens pressemeddelelse her.

 

pURIcat

Projektsamarbejde med Biomodics ApS (DK) og Venair Iberica SA (ES).

I projektet udvikles nye, innovative antimikrobielle ballonkatetre til infektionsfri drænage af urinvejene.

Projektet støttes af EU’s Horizon 2020 Eurostars program.

Se pURIcat nyhedsartikel her

 

Igangværende ph.d. projekter


Cand.med. Kristian Stærk:

Elucidation of the role of Escherichia coli type-1 fimbriae in persistent cystitis and assessment of Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Treatment to potentiate antibiotic susceptibility

 

Nyligt afsluttede ph.d. projekter

Cand.med. Kasper Klein:

Behandling af fremmedlegemeinfektioner med nye antimikrobielle stoffer: Effekten af thioridazin, plectasin og novicidin på bakteriel adhæsion og biofilmdannelse

Cand.scient. Rasmus Birkholm Grønnemose:

Catheter-related Thrombosis: Pathogenesis and Prevention


Cand.med. Rune Micha Pedersen:

Shigatoksin producerende Escherichia coli: Dannelse af biofilm, cellulær destruktion og aktivering af komplement, et in-vitro studie. 

 

Udvalgte publikationer

Pedersen RM, Tornby DS, Bang LL, Madsen LW, Skov MN, Jensen TG, Johansen IS, Andersen TE. Rectally shed SARS-CoV-2 lacks infectivity: time to rethink faecal-oral transmission? Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021 Jul 26:1. doi: 10.1038/s41575-021-00501-w. Online ahead of print.

Pedersen RM, Tornby DS, Bistrup C, Johansen IS, Andersen TE, Justesen US. Negative SARS-CoV-2 antibodies, T-cell response and virus neutralization following full vaccination in a renal transplant recipient: a call for vigilance. Clin. Microbiol. Infect. 2021 Jun 7;S1198-743X(21)00290-1.  doi: 10.1016/j.cmi.2021.05.042. Online ahead of print. 

 

Stærk K, Grønnemose RB, Palarasah Y, Kolmos HJ, Lund L, Alm M, Thomsen Pand Thomas E. Andersen. A Novel Device-Integrated Drug Delivery System for Local Inhibition of  Urinary Tract Infection. Front. Microbiol. 2021 Jun 25;12:685698. doi: 10.3389/fmicb.2021.685698.

 

Birkholm Grønnemose R, Garde C, Søndergaard Wassmann C, Kudsk Klitgaard J, Nielsen R, Mandrup S, Holm Mattsson A, Andersen TE. Bacteria-host transcriptional response during endothelial invasion by Staphylococcus aureus.  Scientific Reports 2021 Mar 16;11(1):6037. doi: 10.1038/s41598-021-84050-x

 

Nielsen TK, Petersen NA, Stærk K, Grønnemose RB, Palarasah Y, Nielsen LF, Kolmos HJ, Andersen TE and Lund L. A Porcine Model for Urinary Tract Infection. Front. Microbiol. 2019. 10:2564. doi: 10.3389/fmicb.2019.02564


Pedersen RM, Grønnemose RB, Stærk K, Asferg CA, Andersen TB, Kolmos HJ, Møller-Jensen J, Andersen TE*. A method for quantification of epithelium colonization capacity by pathogenic bacteria. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2018;8:16. doi: 10.3389/fcimb.2018.00016.

 

Grønnemose RB, Saederup KL, Kolmos HJ, Hansen SWK, Asferg CA, Rasmussen KJ, Palarasah Y, Andersen TE*. A novel in vitro model for hematogenous spreading of S. aureus device biofilms demonstrating clumping dispersal as an advantageous dissemination mechanism. Cell. Microbiol. 2017 Dec;19(12). doi: 10.1111/cmi.12785.

 

Klein K, Grønnemose BG, Alm M, Brinch KS, Kolmos HJ, Andersen TE*: Slow release of Plectasin NZ2114 from a hybrid silicone-hydrogel material effectively prevents Staphylococcus aureus biofilms. Antimicrob. Agents Chemother. 2017;61: e00604-17.

 

Stenger M, Behr-Rasmussen C, Klein K, Grønnemose RB, Andersen TE, Klitgaard JK, Kolmos HJ, Lindholt JS. Systemic thioridazine in combination with dicloxacillin against early aortic graft infections caused by Staphylococcus aureus in a porcine model: In vivo results do not reproduce the in vitro synergistic activity. PLoS One. 2017 Mar 9;12(3):e0173362. doi: 10.1371.

 

Stenger M, Klein K, Grønnemose BG, Klitgaard J, Kolmos HJ, Lindholt JS, Alm M, Thomsen P, Andersen TE*. Co-release of dicloxacillin and thioridazine from catheter material containing an interpenetrating polymer network for inhibiting device-associated Staphylococcus aureus infection. J. Control. Release. 2016;241:125-134

 

Khandige S, Asferg CA, Rasmussen KJ, Larsen MJ, Overgaard M, Andersen TE*, Møller-Jensen J*. DamX controls reversible cell morphology-switching in uropathogenic Escherichia coli. mBio. 2016;7:e00642-16.

 

Stærk K, Khandige K, Kolmos HJ, Møller-Jensen J, Andersen TE*. Uropathogenic Escherichia coli express type-1 fimbriae only in sessile populations under physiological growth conditions. J. Infect. Dis. 2016;213:386-94.

 

Citterio L, Franzyk H, Palarasah Y, Andersen TE, Mateiu RV, Gram L. Improved in vitro evaluation of novel antimicrobials: potential synergy between human plasma and antibacterial peptidomimetics, AMPs and antibiotics against human pathogenic bacteria. Res. Microbiol. 2016;167:72-82.

 

Klein K, Palarasah Y, Kolmos HJ, Møller-Jensen J, Andersen TE*. Quantification of filamentation by uropathogenic Escherichia coli during experimental bladder cell infection by using semi-automated image analysis. J. Microbiol. Methods. 2015;109:110-116

 

Sidst opdateret: 02.09.2021