Forskningsprojekter

Parasitære infektioner i Danmark: Diagnostik, Forekomst og Klinisk betydning

 

Formålene med denne undersøgelse er:

  • At dokumentere nødvendigheden af at indføre nye testmetoder for parasitter, som forårsager sygdomme hos danske patienter.

  • At etablere molekylærbiologiske metoder til rutinemæssig påvisning og identifikation af malaria parasitter og tarmparasitterne Entamoeba histolytica, Giardia lamblia og Cryptosporidium parvum / hominis.

  • At etablere en rationel strategi for prøveudtagning til molekylærbiologiske rutinemæssig undersøgelse for tarmparasitter, herunder udvælgelse af hvilke patienter, der skal testses og antal prøver til undersøgelse fra hver patient.

  • At etablere den sande hyppighed af giardiasis, amøbe dysenteria og cryptosporidiose i befolkningen i Region Sjælland og Region Syddanmark.

Projektet vil levere pålidelige testmetoder og rationelle teststrategier for sygehuse og praktiserende læger i regionerne, og sikre omkostningseffektivitet og patientsikkerhed.

Baggrund:

Diagnostik af parasitære infektioner beror traditionelt på mikroskopi. Molekylærbiologisk påvisning og identifikation af parasitter formodes at være både mere sensitivt og specifikt end den traditionelle diagnostiske metode. Nærværende projekt har til formål at implementere molekylærbiologisk diagnostik (real time PCR og DNA sekventering) af malaria og de almindeligste diarefremkaldende parasitter og benytte teknologierne til at fastlægge omfanget af og årsagen til de mest betydende parasitære infektioner in en dansk kohorte.