Skip to main content

Forskningsnetværk

Nærværende Ph.d. projekt udføres som tværinstitionelt fællesprojekt mellem:

  • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Odense Universitets Hospital (OUH) / Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU): Professor, overlæge, dr. med. Michael Kemp (Hovedvejleder), Ledende molekylærbiolog, Ph.d. Marianne Skov, Molekylærbiolog, Ph.d. Silje Høgh og Overlæge, Ph.d. Hanne Holt.

  • KMA, Sønderborg Sygehus: Overlæge, Ph.d., Chen Ming (Vejleder).

  • Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), Københavns Universitet (KU): Professor, dr. med. Thor G. Theander (Vejleder).

  • KMA, Slagelse Sygehus: Overlæge, Ph.d., forskningslektor ved Syddansk Universitet, Ram Dessau.

  • Desuden er udenlandske forskere i malaria-endemiske områder tilknyttet gennem kontakter til CMP

Besøg på det danske malaria forskningslaboratorium i Korogwe, Nordlige Tanzania nov. 2013 i forbindelse med ”Building Stronger Universities” initiativet sammen med medlemmer af Center for Medicinsk Parasitologi ved Københavns Universitet.