Forskningsnetværk

Nærværende Ph.d. projekt udføres som tværinstitionelt fællesprojekt mellem:

  • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Odense Universitets Hospital (OUH) / Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU): Professor, overlæge, dr. med. Michael Kemp (Hovedvejleder), Ledende molekylærbiolog, Ph.d. Marianne Skov, Molekylærbiolog, Ph.d. Silje Høgh og Overlæge, Ph.d. Hanne Holt.

  • KMA, Sønderborg Sygehus: Overlæge, Ph.d., Chen Ming (Vejleder).

  • Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), Københavns Universitet (KU): Professor, dr. med. Thor G. Theander (Vejleder).

  • KMA, Slagelse Sygehus: Overlæge, Ph.d., forskningslektor ved Syddansk Universitet, Ram Dessau.

  • Desuden er udenlandske forskere i malaria-endemiske områder tilknyttet gennem kontakter til CMP

Besøg på det danske malaria forskningslaboratorium i Korogwe, Nordlige Tanzania nov. 2013 i forbindelse med ”Building Stronger Universities” initiativet sammen med medlemmer af Center for Medicinsk Parasitologi ved Københavns Universitet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies