Forskningsprojekter og -netværk

Igangværende forskningsprojekter

 

Kortlægning af smitteveje for Legionella pneumophila med brug af fuldgenomsekventering

Læge Anne Marie Rosendahl Madsen

Projektet anvender fuldgenomsekventering til sammenligning af isolater af L. pneumophila fra patienter og mulige smittekilder og kortlægger fordelingen af forskellige stammer af bakterien i bl.a. OUHs ledningsvand. I et tilfælde af hospitalserhvervet legionærsygdom har smittekilden sikkert kunnet påvises. Projektet har endvidere afsløret et stort pågående samfundsudbrud med en enestående type af L. pneumophila. Kilden til dette udbrud har ikke kunnet identificeres.


MRSA: virulensegenskaber og spredningspotentiale.

Læge Marie Louise Slott Jensen

Projektet skal kortlægge spredning af MRSA af typen CC398 på Fyn og i dele af Jylland. Endvidere karakteriseres MRSA, der har forårsaget udbrud på OUH. I projektet DNA sekventeres bakteriernes fulde genom og sekvenserne screenes for gener, der koder for virulensfaktorer og antibiotikaresistens. Sammenligninger af enkeltmutationer i genomerne afspejler graden af beslægtethed og kobles til epidemiologiske data for bakteriernes optræden.


Diagnostiske analyser til påvisning af vektorbårne infektioner

Ph.d. Sanne Løkkegaard Larsen

I forbindelse med etableringen af Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner på OUH skal der etableres et panel af PCR assays specifikke for flåtoverførte bakterier. Indledningsvis etableres PCR assays for Anaplasma phagocytophilum, Borrelia arter og specifikt for B. myiomoii. Flere andre analyser følger.
 

Forskningsnetværk

 

Lokalt

Vi samarbejder med kliniske afdelinger på OUH og andre sygehuse i regionen, samt med institutter på SDU. Igangværende forskningssamarbejder omfatter projekter i samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på OUH og i Vejle, andre kliniske afdelinger i Region Syddanmark, samt Institut for Biokemi og molekylærbiologi, SDU.

Nationalt

Vi har konkrete forskningsprojekter i tæt samarbejde med Slagelse Sygehus, Statens Serum Institut, Hvidovre Hospital, Københavns Universitet og Teknologisk Institut.