Forskningsgruppen for molekylærbiologisk diagnostik

   

Konst. forskningsleder,
Ledende molekylærbiolog,
DVM, ph.d. Marianne N. Skov  

Molekylærbiolog, ph.d.
Silje Vermedal Høgh        

                 

Forskningsgruppen for molekylærbiologisk diagnostik udvikler og benytter DNA og RNA baserede undersøgelser til påvisning og karakterisering af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Analyserne benyttes til

1) diagnostik af infektionssygdomme hos enkelte patienter,

2) etablering af sammenhænge mellem mikroorganismers gener og deres sygdomsfremkaldende egenskaber,

3) overvågning af infektionssygdommes forekomst, herunder udbrud på hospitaler og i samfundet.

Forskningsgruppen arbejder bredt inden for alle grene af klinisk mikrobiologi inkl. parasitologi, bakteriologi, virologi og infektionshygiejne. En stor del af udviklings- og forskningsarbejdet opstår som følge af aktuelle, lokale problemstillinger i afdelingens hverdag. Gruppen arbejder med et udpræget translationelt sigte, idet nye opdagelser hurtigt omsættes i praktisk klinisk diagnostik til gavn for effektiv diagnostik og patientbehandling.

Metodemæssigt arbejder gruppen med en række klassiske og nye molekylærbiologiske teknologier, herunder PCR og DNA sekventering. Afdelingen foretager både Sanger- og Next Generation DNA sekventering. Endvidere rådes over typningsværktøjer som Pulsed Field Gel Electrophoresis, Multi Locus Sequence Tying, mv. De molekylærbiologiske resultater sammenholdes med mikroorganismernes fænotypiske egenskaber, inklusiv proteinprofiler bestemt ved MALDI TOF massespektrometri, resistensegenskaber, samt med de kliniske sygdomsbilleder, som de enkelte mikroorganismer forårsager.

Forskningsprojekter og forskningsnetværk