Skip to main content

Forskningsgruppen for biomedicinsk mikrobiologi

 

 

 

 

 

 

Lektor Janne Kudsk Klitgaard
jkklitgaard@health.sdu.dk

Forskningsgruppen arbejder med molekylære biologiske problemstillinger i patogene bakterier. Antibiotika resistens er et stigende problem både i og udenfor sygehusvæsnet og specielt antibiotika resistens i Stafylokokker (her i blandt MRSA) har stort fokus for forskningsgruppen. Der forskes i at finde løsninger på antibiotika resistens problemet ved at kombinere antibiotika med hjælperstoffer, hvormed infektioner med resistente bakterier kan behandles i fremtiden. En anden måde at forhindre udvikling af resistens er at undersøge hvorledes resistens gener udtrykkes og deres ekspression reguleres. Med denne viden kan man finde nye stoffer som kan virke som antibiotika eller hjælperstoffer i fremtiden. I gruppen undersøges det hvorledes små regulatoriske RNAer er involveret i at regulere resistens geners ekspression i Stafylokokker.

Gruppens primære samarbejdspartner er Lektor Birgitte Kallipolitis fra Mikrobiologigruppen på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU.

Forskningsprojekter