Skip to main content

Forskningsgruppen for biofilminfektioner

       
Lektor, seniorforsker, ph.d.
Thomas Emil Andersen
Speciallæge, ph.d. 
Kasper Klein
Speciallæge, ph.d.
Rune Micha Pedersen
 
       
Cand. scient, ph.d., postdoc
Rasmus Birkholm Grønnemose
Læge, ph.d. studerende
Kristian Stærk
Bioanalytiker
Karina Rosenlund
 
       
Bachelorstuderende
Ditte Tornby
 Bachelorstuderende
Anne Sofie Løgstrup Henriksen
   

 

Medlemmer

Thomas Emil Andersen, lektor, seniorforsker, ph.d.

Rune Micha Pedersen, speciallæge, ph.d.

Kasper Klein, speciallæge, ph.d.

Rasmus Birkholm Grønnemose, cand. scient., ph.d., postdoc

Kristian Stærk, læge, ph.d. studerende

Karina Rosenlund, bioanalytiker

Ditte Tornby, bachelorstuderende

Anne Sofie Løgstrup Henriksen, bachelorstuderende

Forskningsgruppen for biofilminfektioner er medlem af SDU Centre For Translational Microbiology og OUH Frontline Centre For Renal Diseases, Uremia and Transplantation (CENTRA)

 

Forskning

Fremmedlegemeinfektioner er et stadigt stigende problem og en hyppig årsag til hospitalsinfektioner. I forskningsgruppen anvendes in vitro infektionsmodeller til at undersøge adhæsion og vækst af bakterier på medicinsk udstyr, særligt katetre. Ved præcist at efterligne forholdene i eksempelvis blodbanen eller blæren, kan vi undersøge, hvordan bakterier interagerer med venekatetre eller urinvejskatetre og giver anledning til kateterrelaterede infektionssygdomme.

Ud over kateter flowmodeller anvendes cellekultur infektionsmodeller og infektionsmodeller i mus, grise og får, som led i gruppens infektionspatogenesestudier.

Gruppens primære akademiske samarbejdspartnere omfatter OUH afdelingerne for Hjerte- Lunge og Karkirurgi samt Urinvejskirurgi (Afd. T og L), Tromboseforskningsenheden ved Sydvestjysk Sygehus, Forskningsenheden for Cancer og inflammationsforskning (SDU), og Mikrobiologigruppen under Institut for Biokemi og Molekylærbiologi (SDU). Derudover en række virksomhedspartnere indenfor medicoindustrien.

 

Igangværende forskningsprojekter

 

Udvikling af ny behandling mod Clostridium difficile

Projektet samler for første gang afdelingens kompetencer inden for klinisk og eksperimentel forskning i tarminfektioner og sigter efter at belyse patogenesen bag Clostridium difficile tarminfektion med henblik på udvikling af nye behandlingsmetoder. Infektioner med C. difficile er et stort problem, særlig på hospitaler, da den er resistent over for flere gængse antibiotika. Patienter, som pga. antibiotikabehandling mister deres naturlige, sunde tarmflora, er i risiko for at blive koloniserede med C. difficile da den, som den eneste, kan overleve behandlingen. Derved risikerer patienter at blive kronisk inficerede med bakterien, hvilket kan have store konsekvenser for patientens helbred. C. difficile er svær at dyrke og undersøge i laboratoriet, bl.a. pga. dens særlige krav til iltfire forhold i omgivelserne. Af den grund ved man relativt lidt om bakterien. I projektet vil der blive arbejdet på en særlig anaerob (iltfri) tarminfektionsmodel som nøje efterligner forholdene i tyktarmen. Med denne model kan projektteamet studere C. difficile’s kolonisering af tarmepitel under de korrekte forhold. Dette åbner senere i projektet op for test af nye behandlingsmetoder, som sigter mod at fjerne bakterien fra tarmen og samtidig understøtte en genetablering den naturlige tarmflora.

 

Unique IPN Technology Prevents Device Thrombosis

Projektsamarbejde med virksomhederne Biomodics ApS, Niels Clauson-Kaas A/S samt OUH’s Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Tromboseforskningsenheden ved Sydvestjysk Sygehus og Forskningsenheden for Cancer og inflammation, SDU.

I forskningsarbejdet udvikles en imprægneringsteknologi til silikonematerialer, som øger materialets blodkompatibilitet og muliggør indlejring og langsom frigivelse af antimikrobielle stoffer.

Projektet støttes af Innovationsfonden, OUH’s forskningsfond og Regions Syddanmarks forskningsfond.

 

Urinary tract infections in patients with neurogenic bladder: Elucidation of pathogenesis for improved diagnosis and treatment

Projektsamarbejde med OUH’s Urinvejskirurgisk Afdeling L, Tromboseforskningsenheden ved Sydvestjysk Sygehus og Coloplast A/S.

I projektet belyses grundlæggende urinvejsinfektionspatogenese ifm. recidiverende blærebetændelse med særlig fokus på kateterbrugere og patienter med neurogen blære.

Projektet er støttes af Region Syddanmark og Coloplast A/S.

 

pURIcat

Projektsamarbejde med Biomodics ApS (DK) og Venair Iberica SA (ES).

I projektet udvikles nye, innovative antimikrobielle ballonkatetre til infektionsfri drænage af urinvejene.

Projektet støttes af EU’s Horizon 2020 Eurostars program.

Se pURIcat nyhedsartikel her

 

Next generation in vitro bloodstream infection model

I projektet udvikles en eksperimentel model, som anvender præcist styret flow, lag af dyrkede celler fra blodårer og rigtigt blod som flowmedium til at efterligne forholdende i blodbanen. Ved at tilsætte patogene bakterier til systemet er det muligt at simulere blodinfektioner, f.eks. hjerteklapinfektioner og kateter-relaterede infektioner. Dermed opnås mere præcise resultater end i traditionelle, statiske infektionsmodeller. En vigtig gevinst er ydermere, at der kan opnås resultater, som normalt ville kræve forsøg i dyr. Dermed minimeres behovet for dyreforsøg og dermed antallet af dyr anvendt til test af devices og forskning i blodinfektioner.

Projektet støttes af Landbrugsstyrelsen


BacSens
Projektsamarbejde med Dansk Fundamental Metrologi under Nano-DTU, BacAlert IVS og art photonics GmbH. I BacSens udvikles et apparat som muliggør øjeblikkelig identifikation af patogene bakterier baseret på Raman spektroskopi.

Projektet støttes af EU gennem Eurostars EUREKA programmet.

Se artikel om BacSens i Ingeniøren her.

Læs BacSens pressemeddelelse her.

 

Igangværende ph.d. projekter


Kristian Stærk:

Elucidation of the role of Escherichia coli type-1 fimbriae in persistent cystitis and assessment of Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Treatment to potentiate antibiotic susceptibility

 

Nyligt afsluttede ph.d. projekter

Cand.med. Kasper Klein:

Behandling af fremmedlegemeinfektioner med nye antimikrobielle stoffer: Effekten af thioridazin, plectasin og novicidin på bakteriel adhæsion og biofilmdannelse

Cand.scient. Rasmus Birkholm Grønnemose:

Catheter-related Thrombosis: Pathogenesis and Prevention


Cand.med. Rune Micha Pedersen:

Shigatoksin producerende Escherichia coli: Dannelse af biofilm, cellulær destruktion og aktivering af komplement, et in-vitro studie. 

 

Udvalgte publikationer

Nielsen TK, Petersen NA, Stærk K, Grønnemose RB, Palarasah Y, Nielsen LF, Kolmos HJ, Andersen TE and Lund L. A Porcine Model for Urinary Tract Infection. Front. Microbiol. 2019. 10:2564. doi: 10.3389/fmicb.2019.02564


Pedersen RM, Grønnemose RB, Stærk K, Asferg CA, Andersen TB, Kolmos HJ, Møller-Jensen J, Andersen TE*. A method for quantification of epithelium colonization capacity by pathogenic bacteria. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2018;8:16. doi: 10.3389/fcimb.2018.00016.

 

Grønnemose RB, Saederup KL, Kolmos HJ, Hansen SWK, Asferg CA, Rasmussen KJ, Palarasah Y, Andersen TE*. A novel in vitro model for hematogenous spreading of S. aureus device biofilms demonstrating clumping dispersal as an advantageous dissemination mechanism. Cell. Microbiol. 2017 Dec;19(12). doi: 10.1111/cmi.12785.

 

Klein K, Grønnemose BG, Alm M, Brinch KS, Kolmos HJ, Andersen TE*: Slow release of Plectasin NZ2114 from a hybrid silicone-hydrogel material effectively prevents Staphylococcus aureus biofilms. Antimicrob. Agents Chemother. 2017;61: e00604-17.

 

Stenger M, Behr-Rasmussen C, Klein K, Grønnemose RB, Andersen TE, Klitgaard JK, Kolmos HJ, Lindholt JS. Systemic thioridazine in combination with dicloxacillin against early aortic graft infections caused by Staphylococcus aureus in a porcine model: In vivo results do not reproduce the in vitro synergistic activity. PLoS One. 2017 Mar 9;12(3):e0173362. doi: 10.1371.

 

Stenger M, Klein K, Grønnemose BG, Klitgaard J, Kolmos HJ, Lindholt JS, Alm M, Thomsen P, Andersen TE*. Co-release of dicloxacillin and thioridazine from catheter material containing an interpenetrating polymer network for inhibiting device-associated Staphylococcus aureus infection. J. Control. Release. 2016;241:125-134

 

Khandige S, Asferg CA, Rasmussen KJ, Larsen MJ, Overgaard M, Andersen TE*, Møller-Jensen J*. DamX controls reversible cell morphology-switching in uropathogenic Escherichia coli. mBio. 2016;7:e00642-16.

 

Stærk K, Khandige K, Kolmos HJ, Møller-Jensen J, Andersen TE*. Uropathogenic Escherichia coli express type-1 fimbriae only in sessile populations under physiological growth conditions. J. Infect. Dis. 2016;213:386-94.

 

Citterio L, Franzyk H, Palarasah Y, Andersen TE, Mateiu RV, Gram L. Improved in vitro evaluation of novel antimicrobials: potential synergy between human plasma and antibacterial peptidomimetics, AMPs and antibiotics against human pathogenic bacteria. Res. Microbiol. 2016;167:72-82.

 

Klein K, Palarasah Y, Kolmos HJ, Møller-Jensen J, Andersen TE*. Quantification of filamentation by uropathogenic Escherichia coli during experimental bladder cell infection by using semi-automated image analysis. J. Microbiol. Methods. 2015;109:110-116