Skip to main content

Forskningsområder

Epidemiologi og forebyggelse

Hospitalsinfektioner og -udbrud (HJK, AH)
Karakteristik af sygehustilpassede bakterier ( MNS)
Staphylococcus aureus, inkl. MRSA (HJK)
Levnedsmiddelbårne infektioner (HMH)
Epidemiologi og biologiske markører af infektionssygdomme (TGJ)
Databaser og registerforskning (TGJ)

Antibiotikaresistens og infektionsbehandling

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer  (USJ)
Antimicrobial stewardship (FSR)
Antimikrobiel aktivitet af non-antibiotika (JKK, HJK)

Infektionspatogenese og infektionsdiagnostik

Fremmedlegemeinfektioner: mikrobiel adhæsion og biofilm (TEA, HJK)
Mikrobielle bidrag til ikke-infektiøse sygdomstilstande: aterosklerose og cancer (HJK)
Intracellulære bakterier ved recidiverende urinvejsinfektioner (TEA, HJK)
Nye infektionssygdomme (SS)
Massespektrometrisk karakterisering af bakterier og svampe (TGJ, FSR)
POCT og hurtigtests (MNS, HMH, TGJ)
Mikrobiomer og polymikrobielle infektioner (MNS)
In vitro modeller af patogen – epithel interaktioner (TEA)

Infektionssygdomme

Enterokoksygdom (MNS)
Infektiøs endocarditis (MNS, USJ, FSR)
Infektioner med anaerobe bakterier (USJ)
Svampeinfektioner (FSR)
Parasitære infektioner (GNH)
Vektorbårne infektioner (NSA)

HJK: Hans Jørn Kolmos
AH: Anette Holm
MNS: Marianne Nielsine Skov
HMH: Hanne Marie Holt
TGJ: Thøger Gorm Jensen
USJ: Ulrik Stenz Justesen
FSR: Flemming S. Rosenvinge
JKK: Janne Kudsk Klitgaard
TEA: Thomas Emil Andersen
SS: Sigurdur Skarphedinsson
GNH: Gitte Nyvang Hartmeyer
NSA: Nanna Skaarup Andersen

 

Sidst opdateret: 07.10.2021