Skip to main content

Klinisk Mikrobiologi

Konst. forskningsleder,
ledende molekylærbiolog,
DVM, ph.d. 
Marianne N. Skov

Professor, overlæge
dr.med.
Hans Jørn Kolmos

 Adjungeret Professor

Derrick Crook

     

 Professor, overlæge dr. med
Niels Nørskov-Lauritsen

   

Velkommen til Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi under Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital. Vi markerer os inden for en række områder, der falder bredt inden for klinisk mikrobiologi og infektionshygiejne.

Forskningen og udviklingen tjener til at optimere diagnostik og behandling af infektionssygdomme samt til overvågning og begrænsning af udbredelse af farlige og vanskeligt behandlelige mikroorganismer. Udvikling af metoder til bekæmpelse af antibiotikaresistens og forebyggelse af hospitalsinfektioner er væsentlige elementer i vores forskning. En stor del af forskningen har et translationalt sigte, idet resultater omsættes direkte til praktiske, konkrete tiltag, som f.eks. bedre og hurtigere diagnostiske analyser, effektiv intervention ved udbrud og mere målrettet antibiotisk behandling.

Forskningsmiljøet søges til stadighed styrket gennem forskellige tiltag, herunder samarbejde med andre institutioner herhjemme og i udlandet. Alle der er interesserede i at involvere sig i et mikrobiologisk forskningsprojekt er velkommen til at kontakte Forskningsenheden.

KMA på Facebook

Find os her

KMA på Twitter

Find os her