Skip to main content

Klinisk Immunologi

Forskningsenheden for Klinisk Immunologi

Forskningsenheden Klinisk Immunologi har et internationalt forskningsmiljø, hvor ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende og specialestuderende, samt afdelingens læger og cand.scient'er arbejder tæt sammen omkring forskningsprojekter. Forskningen er organiseret i seks teams, som arbejder med cellulær immunterapi af cancer, autoimmune sygdomme, immundefekter, kimærismetilstande og virussygdomme, samt transfusionsmedicin. Laboratoriet råder over avancerede molekylærbiologiske metoder med fokus på cellulære mekanismer af betydning for  cellulær terapi. Det meste af vores forskning tager udgangspunkt i kliniske problemstillinger. Enheden er direkte involveret i Det Danske Bloddonorstudie.

Forskningsenheden er tilknyttet Klinisk Immunologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.