Skip to main content

Forskningsområder

 • Arteriel hypertension
 • Auger-elektron-emittere
 • Billedprocessing
 • Bivirkninger af ekstern stråleterapi
 • Cancer – de fleste typer
 • Cardiovaskulær molekylær forkalkning
 • Cervico-torakal angina
 • Cellekultur PET
 • Dosimetri ved radioisotopterapi
 • Dyb venetrombose og lungeemboli
 • Enzymaktivet i cancervæv
 • Gastrointestinalt proteintab
 • Henvisning fra primærsektoren
 • Hjerte-karsygdomme (iskæmis hjertesygdom, hjertesvigt)
 • Inflammatorisk tarmsygdom
 • Kvantitative PET-målinger
 • Lavdosis ioniserende stråling
 • Mikrodosering
 • Molekylær billeddiagnostik
 • Multislice CT
 • Osteoporose
 • Paratyreoidealidelser
 • Partial volume effekter
 • Patientforløb ved kræft
 • Perifere karsygdomme
 • Positronemissionstomografi
 • Radiofarmaka, gamle og nye
 • Radioiodbehandling
 • Radioisotopterapi
 • Radiokemi/radiofarmaci
 • Renal regional perfusion
 • Sentinel node procedurer
 • Targeteret radioisotopterapi af cancer
 • Thyreoidealidelser
 • Tumorbiologi
 • Vurdering af medicinske interventioner