Menu

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Forskningsenheden er hjemmehørende i Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH) og beskæftiger sig med forskning og udvikling (FoU) inden for det klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske fagområde fordelt på egen forskning samt såvel klinisk som basalvidenskabelig forskning overvejende i samarbejde med kliniske hospitalsafdelinger og institutter, afdelinger og centre ved Syddansk Universitet (SDU) samt nationale og internationale partnere.

Enheden udnytter i stort omfang apparatur og udstyr, som også anvendes til funktionsdiagnostiske undersøgelser og molekylær billeddiagnostik i den daglige rutine, hvor fagområdet betjener de fleste afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH) og Svendborg Sygehus samt et antal afdelinger på Region Syddanmarks øvrige sygehuse foruden mange speciallæger og alment praktiserende læger i hele regionen.

Enheden har inden for Nuklearmedicinsk Afdelings rammer adgang til billeddannende og ikke-billeddannende undersøgelsesmodaliteter, herunder 8 gammakameraer, 1 SPECT/CT og 4 PET/CT-skannere samt til egen cyklotron, radiofarmaceutiske og radiokemiske laboratorier, m.v. Desuden eget cellelaboratorium til undersøgelse af cellers optagelse og reaktion på diagnostiske og terapeutiske radiofarmaka. I samarbejde med Biomedicinsk Laboratorium, SDU, har enheden etableret en forsøgsrække med grise og driver desuden en smådyrs-PET/CT-skanner, der samtidig er et element i Danish Molecular Bioimaging Center (DaMBIC) under SDU.

Enhedens har i disse år fokus på målsøgende radioisotopterapi af cancer inden for rammerne af et murstensløst tværfagligt center: ’CRIS’ (Center for Radioisotope Strategies in Cancer), hvorunder hører afdelingens hidtil største enkeltsatsning ’TRITON’ (Targeted Radioisotope Treatment of Neo­plams), som er et samarbejde med primært Institut for Fysik, Kemi og Farmaci ved det Naturviden­ska­belige Fakultet og NanoCan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, foruden vigtige partnere ved universiteterne i Århus, Kiel og Hamburg.

Ud over basalvidenskabelig og statistisk forskning driver afdelingen omfattende klinisk forskning inden for især kræft- og hjertesygdomme, men også vedrørende lidelser i skjoldbruskkirtlen, biskjold­brusk­kirtlen, binyrerne, nyrerne, urinvejene, bevægeapparatet, m.v. og sygdomme som forhøjet blodtryk, diabetes, etc. Formålet med enhedens FoU er udvikling, afprøvning og implementering af nye metoder, som kan rationalisere og forbedre patientbehandlingen på afgørende vis og med hovedvægt på tidlig individuel funktionsdiagnostik og målsøgende radioisotopterapi.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies