Klinisk Biokemi

Vores mål er at frembringe ny viden om biokemiske forhold ved sygdom til gavn for patienterne. Vi fokuserer på at bygge bro mellem biokemisk grundvidenskab og klinisk virksomhed.

Den klinisk biokemiske forskningsenhed dækker et antal forskningsområder strækkende sig fra basal molekylær- og celle-biologi til klinisk forskning.

Kontaktperson: Professor Lars Melholt Rasmussen