Skip to main content

Ph.d.-projekter

Ph.d.-studerende i afdelingen:

Martin Jakob Larsen
Projekt: ”Arvelig mamma-ovariecancer. Anvendelse af genekspressions- og genomprofiler til identifikation af BRCA1/2-anlægsbærere og BRCA-associerede gener”

Carolin Müller
Projekt: ”Identification of personalized predictors and drug targets for breast cancer stem cell eliminating therapies”

Mark Burton
Projekt: ”Udvikling, karakterisering samt anvendelse af data-analysemetoder til konstruktion af genekspressionsbaseret klassifikation inden for brystkræft”

Nete V. Michelsen:
Projekt: ”Kongenit hyperinsulinisme: Søgen efter nye sygdomsfremkaldende gener ved anvendelse af RNA fra formalinfikseret, parafinindstøbt pankreatisk væv i genekspressions microarray studier”

Heidi Wolden-Kirk
Projekt: ”MicroRNA knock out og microarray RNA ekspression af betacelle vitamin D-recemtor og 1-alfa-hydroxylase. En model for den direkte effekt af hypovitaminose D på betaceller ved type 2 diabetes patofysiologier”

Pernille Tørring
Projekt: ”Gene expression associated with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia”

Mette Sørensen
Projekt: “Genetic and molecular determinants of human ageing and longevity”

Marianne Nygaard
Projekt: “Genetic Determinants of Healthy Ageing”

Anne Krøigård
Projekt: Kausale metastasegener som prædiktorer for klinisk outcome og som targets for individualiseret behandling af brystkræft

Kristina Pilekær Sørensen
Projekt: ”Gene expression proffiling as predictor of over- and under-treatment of breast cancer patients with low and moderate risk”

Markus List
Projekt: “Development of bioinformatics tools for biomedical high-throughput analysis“

Christian Garm
Projekt: ”The correlation between DNA repair efficiency and healthy human aging and the regulation of DNA repair activities of RecQ helicases”


Ph.d.-studerende med medvejleder i afdelingen:

Mette Marie Hougaard Christensen
Projekt: “Metformins farmakogenetik“

Dorte Rollmann
Projekt: “Farmakogenetiske aspekter af død forårsaget af heroin- og metadonforgiftning “

Christina Fenger
Projekt: “Betydning af Nkx2.2 for oligodendrocyt progenitor cellers differentiering til remyeliniserende oligodendrocytter i centralnervesystemet “

Lene Sønder Snogdal
Projekt: ”Genetiske Varianter og Fænotypiske karakteristika ved patienter med T2DM”

Tina Storm
Projekt: ”Genotype-phenotype correlations in Imerslund-Gräsbeck patients and knockout mice”

Line Bie Mertz
Projekt: ”Angelman syndrom i Danmark. Korrelation mellem genotype og fænotype”

Anne Skakkebæk Jensen
Projekt: ”Imprinting og X-kromosomale gener ved Klinefelter syndrom”

Else Toft Würtz
Projekt: “Occupational COPD. Prevalence and genetic risk factors in a population-based study of 45-84 years old Danes”

Sidst opdateret: 05.12.2019