Klinisk Epidemiologi

Center for Klinisk Epidemiologi har ligget som en selvstændig afdeling ved Odense Universitetshospital (OUH) siden 2007 og er organisatorisk forankret ved stabsafdelingen Klinisk Udvikling, OUH.

Klinisk epidemiologi og klinisk epidemiologisk forskning er helt centrale nøglefunktioner i forhold til at kunne drive evidensbaseret patientbehandling i et moderne sundhedsvæsen, og er derfor en helt central funktion på et moderne universitetshospital.

Klinisk epidemiologi er den ekspertdisciplin, som har patienten som omdrejningspunkt, og som inkluderer analyser af patienters prognose, dvs. analyse af hvilke faktorer, der har betydning for eksempelvis patienthelbredelse og -død. Nøgleprædiktorer for patienters prognose er diagnosen og behandlingen, og disse to elementer udgør hovedhjørnestenen indenfor klinisk epidemiologi og for at kunne praktisere evidensbaseret patientbehandling.

Center for Klinisk Epidemiologi arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan, og medvirker til at understøtte forbedret diagnostik, behandling og klinisk kvalitet og dermed bedre prognose for patienterne igennem

  • Metodeudvikling indenfor kvalitetsområdet
  • Rådgivning til kliniske afdelinger og offentlige myndigheder indenfor klinisk epidemiologi og analyse
  • Forskning på højeste internationale niveau indenfor diagnostik, behandling og prognose
  • Forskeruddannelse

Der er overordnet to funktionsområder i Center for Klinisk Epidemiologi:

  1. Konsulentfunktioner indenfor klinisk epidemiologi og analyse samt bistand ved fondsansøgninger. Der udføres konsulentopgaver til en række af samarbejdspartnere (lokale, regionale, nationale) indenfor klinisk epidemiologi, data analyse og forskellige forskningsunderstøttende opgaver. Alle projekter har relation til klinisk epidemiologi, patientdiagnostik og behandling. Flere forskningsenheder ved regionens sygehuse har lavet særlig aftale med Center for Klinisk Epidemiologi, hvorigennem de respektive forskningsenheder eksempelvis kan disponere over et halvt biostatistikårsværk (mod betaling).
  2. Forskningen og forskeruddannelse ved centeret udgår fra Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi.Vi udøver klinisk epidemiologisk forskning på internationalt niveau i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale forskere og forskningsinstitutioner. Forskningsenheden bidrager med 25-30 internationale publikationer årligt og indhenter forskningsbevillinger (nationale og internationale). Vi har p.t. to adjungerede professorer ved centeret, Sonia Friedman fra Brigham and Women Hospital, Boston, og Harvard Medical School, Boston, USA og Pedro Póvoa, Hospital de São Francisco Xavier, Lissabon, Portugal. Professor Bente Mertz Nørgård har siden 2015 været adjungeret professor ved Harvard Medical School, og er også affilieret som senior epidemiolog ved Brigham and Women Hospital, Boston. Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi uddanner PhD-studerende og en række af medarbejdere ved centeret indgår som vejledere for PhD-studerende samt medicinske bachelor- og kandidatspecialestuderende.

Bente Mertz Nørgård
Forskningsleder, Professor

 

Klinisk Epidemiologi 

Følg Klinisk Epidemiologi på twitter

@clin_epi_OUH