Skip to main content

Kirurgi

Klinisk, translationel og eksperimentel kirurgisk forskning

Forskningsenhedens intention er at alle patienter, der behandles på kirurgisk afd. A, skal tilbydes at indgå i et forskningsprojekt for at sikre den bedste patientbehandling. Den kliniske forskning er det primære fokus, men også translationel og eksperimentel kirurgisk forskning er vigtige indsatsområder ligesom sygeplejeforskningen. Målet er at al diagnostisk, behandling og pleje skal være evidensbaseret og at afdelingen er i front med hensyn til innovation og introduktion af ny behandling.

Indsatsområderne er en høj grad af tværfaglighed ikke alene på OUH, men også regionalt, nationalt og gennem internationale samarbejdsparter. Samarbejde med medico- og medicinalindustrien er højt prioriteret.

Forskningsenheden har en stab af velkvalificerede professorer, postdoc og lektorer, som kan være behjælpelig med vejledning og gennemførelse af projekter. Og vi vil opfordre alle, der har interesse for klinisk kirurgisk forskning og sygeplejeforskning, til at kontakte forskningsenheden. Alle ideer imødeses med en positiv og konstruktiv holdning. Det gælder alt fra små projekter til større projekter, der kan indgå i en ph.d.-uddannelse.
Vores Annual Research Report 2015 og Research Strategy 2015-2018 ligger nu klar og kan læses i nævnte link.

Niels Qvist

Professor, ovl. dr. med.
Forskningsleder

Kontakt:  OUH.A.FORSKNINGSSEKTIONEN@RSYD.DK

Hele Forskningsenheden

Hele Forskningsenheden

Forskningsenheden i Odense

Forskningsenheden i Odense

Forskningsenheden i Svendborg

Forskningsenheden i Svendborg