Skip to main content

Metoder og teknikker


● Ambulant døgnmonitoring af blodtrykket

● Ambulant døgnmonitorering af hjerterytmen (Holter)

● Ambulant detektering af arytmier over uger til måneder (R-test, Reveal)

● Arbejdstest (cykel-ergometer)

● Biomarkører for aktivitet i koronarkarvæggen – i samarbejde med afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi

● Elektrofysiologisk undersøgelse

● Fraktioneret flowreserve (FFR)

● Hjertekateterisation (højre og venstresidig)

● Hæmodynamisk stress-test (simultan højresidig hjertekateerisation og ekkokardiografi under fysiskbelastning)  

● Hjerte-CT

● Intravaskulær ultralydsundersøgelse (IVUS) 

● Intravaskulær undersøgelse med lyskateter (OCT) 

● Koronararteriografi (KAG), ventrikulografi, aortografi

● Koronarkalk

● Molekylærgenetisk diagnostik af Familiær Hyperkolesterolæmi i samarbejde med afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi

● Myokardiebiopsi

● Transthorakal (TTE) og transoesofageal (TEE) ekkokardiografi

● Tilt table test (vippebordstest)