Forskningsudvalg

Forskningsleder Ph.d. Lillian Marcussen
Forskningssekretær  Christina Kjølby

1 Repræsentant for kæbekirurger Ph.d. Kasper Stokbro
1 Repræsentant for de kæbekirurgiske kursister Gregory Tour
1 Repræsentant for sygeplejegruppen Anja Thorup