Skip to main content

Metoder og Teknikker

  • Erfaring med klinisk epidemiologisk forskningsmetodologi
  • GCP-uddannet personale 
  • Faciliteter til at gennemføre fase II, III og IV kliniske studier
  • Elastiometri
  • Databaser