Metoder og Teknikker

 

• Erfaring med klinisk epidemiologisk forskningsmetodologi
• GCP-uddannet personale
• Faciliteter til at gennemføre fase II, III og IV kliniske studier
• Elastiometri
• Databaser