Skip to main content

Ph.d.-projekter

Pleace – Smerter, livskvalitet og økonomi efter operation for lungecancer.
Projektansvarlig: Læge ph.d Morten Bendixen.
Vejledere: Professor, overlæge, ph.d Peter Bjørn Licht. Overlæge, ph.d. Claus Andersen. Overlæge ph.d. Ole Dan Jørgensen. Lektor, cand.oecon., ph.d. Christian Kronborg.
Deltagerinformation (pdf).

TOPP – Torakoskopisk behandling af primær spontan pneumothorax - En national prospektiv, randomiseret undersøgelse.
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Winnie Hedevang Olesen.
Vejleder: Professor, overlæge, ph.d Peter Bjørn Licht
Medvejleder: Overlæge Ingrid Titlestad, Overlæge Per Justesen, adjunkt, ph.d Rune Jacobsen
Lægmandsresume (pdf). Deltagerinformation (pdf).

Rathio - I dyreeksperimentelle studier undersøges effekten af behandling med kombinationen af thioridazin og traditionel stafylokok-penicillin mod alvorlige infektioner forårsaget af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Michael Stenger.
Vejleder: Overlæge Hans Jørn Kolmos, Professor, overlæge, ph.d Jes Sanddal Lindholt, overlæge, Professor, overlæge, ph.d Peter Bjørn Licht
Lægmandsresume(pdf).

FAKTS – Fra akutte til kroniske postoperative smerter - Betydningen af postoperative skuldersmerter.
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Morten Rune Eckhardt.
Vejleder: Professor overlæge ph.d. Palle Toft, Ledende overlæge Helle Ørding, overlæge, ph.d. Claus Andersen, professor, overlæge, ph.d. Peter Bjørn Licht.
Deltagerinformation(pdf).

TOPBLOC - Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi.
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Morten Rune Eckhardt.
Vejleder: Professor overlæge ph.d. Palle Toft, Ledende overlæge Helle Ørding, overlæge, ph.d. Claus Andersen, professor, overlæge, ph.d. Peter Bjørn Licht.
Deltagerinformation(pdf).

DIMA/MAP - Molekylære og funktionelle arterieforandringer hos patienter med artherosclerose. Relationer undersøges mellem kliniske risikofaktorer, arteriestivhed og karrenes molekylære sammensætning.
Projektansvarlig: Læge, ph.d studerende Maria Lyck Hansen. Professor, overlæge, dr.med. Lars Melholt Rasmussen, afd. KBF. Overlæge Karl-Egon Larsen, afd. T. 
Lægmandsresume (pdf). Deltagerinformation (pdf).

Titel: Screening for AAA og PAD (VIVA).
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Nikolaj Grøndal
Vejleder: Jes S. Lindholt
Medvejleder: Rikke Søgaard

Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Nikolaj Grøndal Vejleder: Jes S. LindholtMedvejleder: Rikke Søgaard

Titel: The influence of statins and ACE inhibitors for the natural history of abdominal aortic aneurysms.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Holger Wemmelund
Vejleder Jes S. Lindholt
Medvejledere: Søren Paaske Johnsen, Annette Høgh

Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Holger WemmelundVejleder Jes S. LindholtMedvejledere: Søren Paaske Johnsen, Annette Høgh

Titel: Eksperimentiel induction and avanced laparoscopic treatment of AAA in pigs.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Brian Kloster
Vejleder Jes S. Lindholt
Medvejleder: Lars Lund

Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Brian Kloster Vejleder Jes S. LindholtMedvejleder: Lars Lund

Titel: Elastin metabolisme and abdominal aortic aneurysm.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Morten B. Bramsen
Vejleder: Jes S. Lindholt
Medvejleder: Jan Frystyk

Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Morten B. Bramsen Vejleder: Jes S. LindholtMedvejleder: Jan Frystyk

Titel: Familiar abdominal aortic aneurysm.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Trine Jørgensen
Vejleder: Kim Houlind
Medvejleder: Jes S. Lindholt, Anders Green

Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Trine Jørgensen Vejleder: Kim HoulindMedvejleder: Jes S. Lindholt, Anders Green

Titel: The role of the intramural thrombus in AAA.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Carsten Behr Rasmussen
Vejleder: Jes S. Lindholt
Medvejledere: Lars Melholt Rasmussen, Sigitas Urbonavicius

Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Carsten Behr RasmussenVejleder: Jes S. LindholtMedvejledere: Lars Melholt Rasmussen, Sigitas Urbonavicius

Titel: Population-based screening for vascular diseases and diabetes in older women.
Projektansvarlig: Sygeplejerske, Master of Nursing Marie D. Thomsen
Vejleder: Jes S. Lindholt
Medvejledere: Rikke Søgaard, Lars Frost

Projektansvarlig: Sygeplejerske, Master of Nursing Marie D. Thomsen Vejleder: Jes S. LindholtMedvejledere: Rikke Søgaard, Lars Frost