VIVA screening trial

Den markant stigende gennemsnitlige levetid øger hyppigheden af alvorlige aldersrelaterede sygdomme, især kræft- og hjertekarsygdomme.

Et rutinetjek ved lægen har ikke vist sig tilstrækkeligt til at påvise begyndende hjertekarsygdom, men det kan mere avancerede metoder. Man ved imidlertid ikke om sådan tidlig opsporing, er en brugbar og nyttig metode til at nedbringe dødeligheden af hjertekarsygdomme. Hovedformålet er derfor, at undersøge om mere avanceret screening for udposninger på legemspulsåren, åreforkalkning og forhøjet blodtryk forebygger hjertekarsygdom- og død, og om prisen står i rimeligt forhold til effekten.

Projektet består af 5 delprojekter.

Det første er et forsøg, hvor 50.000 mænd ved lodtrækning i 2008 blev ligeligt fordelt at modtage tilbud om screening eller ej. Nytten opgøres i form af forskel i indlæggelser og dødelighed i de to grupper.

Det andet delprojekt analyserer om nytten står i rimeligt forhold til omkostningerne.

Det tredje delprojekt studerer, hvem der vælger at acceptere en invitation til screening og hvorvidt der er en social gradient, som kan føre til ulighed.

Det fjerde projekt inviterer disponerede til udposning hos de indkaldte til en fem års kontrol.

Det sidste studium er et såkaldt modelstudium, som også inddrager evidens for kvinder, og for et længere tidsperspektiv end de 5 år, for at opstille et samlet beslutningsgrundlag. Projektet er det første af sin art og der forventes derfor stor interesse fra international side.