Sygeplejefaglige projekter

DenHeart.
En national spørgeskemaundersøgelse omhandlende hjertepatienters selvvurderede helbredsstatus ved udskrivelsen.
Samarbejdspartnere: Medicinske og kirurgiske afdelinger i de 5 hjertecentre i Danmark (Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital, Ålborg Sygehus, Rigshospitalet og Gentofte Hospital).
Projektansvarlig i Afd. T: Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske.

Erfaringskonsulenter:
Del 1:
Med udgangspunkt i erfaringer fra Edinburgh, Skotland, ønsker projektgruppen at udvikle og implementere et tilbud til indlagte lungecancerpatienter. Tilbuddet skal betå af erfaringsudveksling, samtale og sparring med tidligere lungecancer/lungeopererede patienter. Erfaringskonsulenterne skal fungere på frivillig basis.
Projektansvarlige: Inge Aagaard, afdelingssygeplejerske, Susanne Petersen, projektsygeplejerske, Erik Jakobsen, overlæge, Lisette Bjerregaard, kvalitetskoordinator, Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske. 
Projektet er implementeret i april 2014.

Erfaringskonsulenter:
Del 2:
En kvalitativ undersøgelse af lungekirurgiske patienters oplevelse af betydningen af at have kontakt til en erfaringskonsulent under indlæggelse. Undersøgelsen udføres medio 2014 , og forventes publiceret ultimo 2015.
Projektansvarlig: Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske i samarbejde med Mette Spliid Ludvigsen, cand. cur. ph.d., Randers Regionshospital

SheppHeart
RCT multicenterstudie af phase I rehabilitering ved CABG. Samarbejde med ph.d.-studerende Ida Højskov og seniorforsker Selina Kikkenborg Berg, Rigshospitalet.
Projektansvarlig i Afd. T: Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske.
Projektgruppe: Susanne Petersen, projektsygeplejerske, Tine Logan, sygeplejerske, Line Dan Jensen, sygeplejerske, Line Krum, fysioterapeut, Pernille Mikkelsen, fysioterapeut, Kristina Bech, fysioterapeut, Louise Nautrup Larsen, fysioterapeut

Ernæringsstatus ved lungecancer
Spørgeskemaundersøgelse af lobektomerede patienters ernæringsstatus, præ- og postoperativt.
Udsprunget af deltagelse i Vækstforum, Afdeling B.
Projektansvarlig: Malene haugaard Hansen, sygeplejerske
Vejledere: Lars Thrysøe, sygeplejerskeforsker, Afdeling B, Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske, Afd. T

Aflysning af operation
Kandidatspeciale om årsager til aflysning af operation.
Projektansvarlig: Lene Leth, stud. Cand. Scient. San
Vejleder:

Selvvurderet søvnstatus ved hjerte- og karkirurgi
Spørgeskemaundersøgelse om sammenhængen mellem symptom- og søvnstatus ved hjerte- og karkirurgi.
Projektgruppe i Afd. T: Tine Logan, sygeplejerske, Mette Skovbakke, sygeplejerske, Tina Møller Jensen, sygeplejerske og Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske