Lungekirurgiske projekter

TOPSY - Formålet er at sammenligne effekten af operationen samt forekomsten af bivirkninger hos patienter med ansigtsrødmen, der gennemgår to forskellige operationstyper for ansigtsrødmen.
Projektansvarlig: Overlæge, professor, ph.d, Peter Bjørn Licht. Overlæge Lars Ladegaard, Overlæge Hans Pilegaard.
Deltagerinformation (pdf). 

Kig&Åben - Patienter med tidligere cancer uden for lungerne, som henvises til resektion af metastasesuspekte forandringer i lungerne fundet ved PET/CT.
Projektansvarlig: Afdelingslæge Jens Eckardt.
Projektgruppe: Overlæge, professor, ph.d. Peter Bjørn Licht, Overlæge Lars Ladegaard.
Lægmandsresume(pdf). Deltagerinformation (pdf).

PROTEOM - Proteomanalyse af pleuraeksudat og identifikation af diagnostiske markører for pleurasygdomme med fokus på det maligne mesotheliom.
Projektansvarlig: Overlæge, professor, ph.d. Peter Bjørn Licht.
Deltagerinformation (pdf).

COPPVATS: Koagulationsprofil hos patienter som VATS-opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie.
Projektansvarlig: Professor, overlæge, ph.d. Peter Licht
Projektgruppe: Thomas Decker Christensen, Afdelingslæge, Søren Pedersen, Afdelingslæge, Anne-Mette Hvas, Overlæge, Henrik Vad, Afdelingslæge, Henriette Bach Knudsen, Afdelingslæge.
Deltagerinformation (pdf).

 

LUCCELI - Individualiseret behandling – Etablering og karakterisering af primære lungecancer cellelinjer.
Projektansvarlig: Cellebiolog Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH
Ansvarlig Afd. T: Overlæge, professor, ph.d. Peter Bjørn Licht.
Lægmandsresume (pdf). Deltagerinformation (pdf).

Thopas 2 - Mobil drænbehandling med sug versus mobil gravitationsdrænage.
Projektansvarlig: Overlæge Kirsten Neckelmann afd. T, OUH (projektansvarlig, inklusion og dataindsamling), Hoveduddannelseslæge Marike Lijkendijk afd. T, OUH
(Inklusion, dataindsamling, manuskript), Professor & overlæge Peter Licht afd. T, OUH (inklusion, dataindsamling og videnskabelig support)
Lægmandsresume (pdf). Deltagerinformation (pdf).

  


Ph.d.-projekter:

Pleace – Smerter, livskvalitet og økonomi efter operation for lungecancer.
Projektansvarlig: Læge ph.d Morten Bendixen.
Vejledere: Overlæge, professor, ph.d Peter Bjørn Licht. Overlæge, ph.d. Claus Andersen. Overlæge ph.d. Ole Dan Jørgensen. Lektor, cand.oecon., ph.d. Christian Kronborg.
Deltagerinformation (pdf).

TOPP – Torakoskopisk behandling af primær spontan pneumothorax - En national prospektiv, randomiseret undersøgelse.
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Winnie Hedevang Olesen.
Vejleder: Overlæge, ph.d, professor Peter Bjørn Licht.
Medvejleder: Overlæge Ingrid Titlestad, Overlæge Per Justesen, adjunkt, ph.d Rune Jacobsen
Lægmandsresume (pdf). Deltagerinformation (pdf).

Rathio - I dyreeksperimentelle studier undersøges effekten af behandling med kombinationen af thioridazin og traditionel stafylokok-penicillin mod alvorlige infektioner forårsaget af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Michael Stenger.
Vejleder: Overlæge Hans Jørn Kolmos, lektor Peter Bollen, overlæge, professor, ph.d. Peter Bjørn Licht.
Lægmandsresume(pdf).

TOPBLOC - Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi.
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Morten Rune Eckhardt.
Vejleder: Professor overlæge ph.d. Palle Toft, Ledende overlæge Helle Ørding, overlæge, ph.d. Claus Andersen, professor, overlæge, ph.d. Peter Bjørn Licht.
Deltagerinformation(pdf).