Skip to main content

Karkirurgiske projekter

Karkirurgiske projekter

Novartis
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

DanCavas - Danish Cardiovascular screening
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt, overlæge ph.d. Axel Diederichsen

Titel: REVAR. Endovaskulær behandling af rumperet abominalt aortaaneurisme.
Projektansvarlige: Overlæge Tomas Belazantis, Overlæge Cengiz Akgül, Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: The Scandinavian Propaten Trial.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: The VIVA trial. Et randomiseret populationsbaseret screeningsundersøgelse af 50.000 65-74 årige mænd.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: Hæmning af eksperimentielle AAA i mus med Permiolast.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: MFAF4 som biomarkør for neointimal hyperplasi og AAA.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: Urin-desmosine som biomarkør ved abdominal aortaaneurisme.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: Arterial stiffness, fibulin og osteogentin som biomarkør ved abdominal aortaaneurisme.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: CT baseret finite element analyse af AAAs ruptur risiko.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. Lindholt

Titel: MR baseret finite element analyse af AAAs ruptur risiko.
Projektansvarlige: Professor, overlæge, dr.med., PhD Jes S. LindholtPh.d. Projekter

Titel: Screening for AAA og PAD (VIVA).
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Nikolaj Grøndal
Vejleder: Jes S. Lindholt
Medvejleder: Rikke Søgaard

Titel: The influence of statins and ACE inhibitors for the natural history of abdominal aortic aneurysms.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Holger Wemmelund
Vejleder Jes S. Lindholt
Medvejledere: Søren Paaske Johnsen, Annette Høgh

Titel: Eksperimentiel induction and avanced laparoscopic treatment of AAA in pigs.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Brian Kloster
Vejleder Jes S. Lindholt
Medvejleder: Lars Lund

Titel: Familiar abdominal aortic aneurysm.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Trine Jørgensen
Vejleder: Kim Houlind
Medvejleder: Jes S. Lindholt, Anders Green

Titel: The role of the intramural thrombus in AAA.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Carsten Behr Rasmussen
Vejleder: Jes S. Lindholt
Medvejledere: Lars Melholt Rasmussen, Sigitas Urbonavicius

Titel: Population-based screening for vascular diseases and diabetes in older women.
Projektansvarlig: Sygeplejerske, Master of Nursing Marie D. Thomsen
Vejleder: Jes S. Lindholt
Medvejledere: Rikke Søgaard, Lars Frost

Titel: Rathio - I dyreeksperimentelle studier undersøges effekten af behandling med kombinationen af thioridazin og traditionel stafylokok-penicillin mod alvorlige infektioner forårsaget af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).
Projektansvarlig: Læge, ph.d. Michael Stenger
Vejleder: Hans Jørn Kolmos
Medvejledere: Peter Bjørn Licht og Jes S Lindholt

DIMA/MAP - Molekylære og funktionelle arterieforandringer hos patienter med artherosclerose. Relationer undersøges mellem kliniske risikofaktorer, arteriestivhed og karrenes molekylære sammensætning.
Projektansvarlig: Læge, ph.d studerende Maria Lyck Hansen. Professor, overlæge, dr.med. Lars Melholt Rasmussen, Afd. KBF. Overlæge Karl-Egon Larsen, professor, overlæge Jes S. Lindholt Afd. T. 
Lægmandsresume (pdf). Deltagerinformation (pdf).

Titel: Fighting amputations of the lower limbs (FALL).
Projektansvarlig: læge, Ph.d. stud. Louise Londero
Vejleder: Jes S Lindholt
Medvejledere: Rikke Søgaard, Anette Høgh

Titel: The paradoxical protective role of diabetes mellitus in the development and progression of atherosclerotic abdominal aortic aneurysms.
Projektansvarlig: Læge, Ph.d. stud. Katrine Lawaertz Kristensen
Vejleder: .d.es S Lindholt
Medvejledere: Lars Melholt Rasmussen, Holger Wemmelund

Titel: MR-baseret finite element analysis af abdominale aortaaneurismers ruptur risiko.
Projektansvarlig: Torben Fründ
Vejleder: Jes S Lindholt
Medvejledere: Christian Gasser