Hjertekirurgiske projekter

Prægraduat projekt

TROPONIN - Høj sensitiv Troponin I ved ukompliceret, førstegangs, elektiv koronar bypass operation: Definition af normal interval.
CABG/Troponin I projektet er et ét-årigt prægraduat projekt. Formålet med undersøgelsen er, at definere det "normale" interval for troponin I under og efter en ukompliceret elektiv CABG, målt med høj sensitivt apparatur. Dette gøres ved serielle blodprøve målinger af troponin I før, under og i de første 3 døgn efter operationen. Yderligere belyses det ved hjælp af hjerte-CT, om grafterne, der er indsat under operationen, er velfungerende en uge senere. Resultatet af hjerte-CT scanningen sammenholdes med troponin I værdierne med henblik på eventuelt at kunne identificere patienter med dårlig graft funktion tidligere end vi kan i dag.
Projektansvarlig: Stud.med. Peter Hartmund Jørgensen, Afd. B, OUH.
Lægmandsresume(pdf). Deltagerinformation (pdf).

 

Ph.d.-projekter

FAGO – Fractional flow reserve for Graft Optimization Trial.
Trykmåling i kranspulsårene før bypass operation for vurdering, om de forsnævringer, man har til hensigt at bypasse er betydende eller ej.
Projektansvarlig: Læge, ph.d.-studerende Anne Langhoff Thuesen
Hovedvejleder: Overlæge Lisette Okkels Jensen
Medvejledere: Overlæge Poul Erik Mortensen, overlæge Per Thayssen, overlæge Svend Eggert jensen, overlæge Jens Flensted Lassen.
Lægmandsresume (pdf). Deltagerinformation (pdf).

AMFAST - Vurdering af arvævsdannelse i hjertemusklen ‐ betydning for udfaldet hos patienter med svær forsnævring af aortaklappen, der gennemgår hjerteklapoperation.
Projektansvarlig: Læge ph.d.-studerende Rasmus Carter‐Storch
Lægmandsresume (pdf)