Skip to main content

Sarah Farmer projektbeskrivelse

Ph.d. projektets formål er at undersøge, hvorvidt de kroniske, myeloproliferative sygdomme påvirker knoglestrukturen. Polycytæmia vera (PV), essentiel trombocytose (ET) og primær myelofibrose (PMF) er de kroniske myeloproliferative neoplasier (MPN), som indgår i projektet.

Knoglemarvssygdom:
MPN opstår som følge af en defekt i den hæmatopoetiske stamcelle, som er forstadiet til alle 3 hæmatologiske cellelinjer: de røde blodlegemer, de hvide blodlegemer og blodpladerne. Når en defekt i stamcellen giver vækstfordel overfor normale celler, ses en ukontrolleret vækst, og definitorisk er der tale om malign neoplasi. Stamcellen såvel som blodcellerne dannes i knoglemarven, som findes i hulrummet af større knogler.

Knoglesygdom:
Knogleskørhed (osteoporose) er en tilstand, hvor skelettet på grund af forandret knoglestruktur og nedsat mineralindhold mister sin styrke. Knoglerne er normalt meget robuste og undergår hele livet en række reparationsprocesser, hvorunder der sker en løbende fjernelse af ”slidt” knoglevæv, som erstattes af nyt og friskt knoglevæv. Ubalance i dette forhold mellem knoglenedbrydning og knogleopbygning medfører skrøbeligt porøst knoglevæv og senere knogleskørhed (osteoporose). Disse forandringer kan være medvirkende til knoglebrud, hvilket er forbundet med stor sygelighed, øget dødelighed, smerter og nedsat livskvalitet.
Aktuelle phd-projekt undersøger sammenhængen mellem MPN og knoglestruktur. Projektet består dels af et epidemiologisk registerbaseret studie, dels af et klinisk studie, hvor der indgår konventionel knogleskanning (DEXA) og en nyere knogleskanningsmetode (HR-pQCT).

Sidst opdateret: 02.11.2020