Skip to main content

Lene Østergaard Jepsen

Ud fra en formodning om, at patienter kan have gavn af at opholde sig hjemme så meget som muligt under behandlingsforløbet, introducerede Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (OUH) semi-ambulant behandling, den såkaldte ”Hjemmeenhed” (HE), for patienter med akut leukæmi (AL), en særlig type blodkræft. Som alternativ til lange indlæggelsesperioder behandles patienterne hver anden dag i HE, men sover og ”bor” hjemme.

Dette studie vil undersøge, hvordan patienter og pårørende oplever semi-ambulant behandling i et langvarigt behandlingsforløb for blodkræft. Resultaterne skal øge vores forståelse af, i hvilken udstrækning HE giver mulighed for et aktivt hverdagsliv for patienter og pårørende, der kan styrke deres håndtering af de psykosociale udfordringer, der følger med sygdommen, og samtidig skabe større motivation og mulighed for fysisk udfoldelse end hospitalets rammer tilbyder. Denne viden kan danne grundlag for videre udvikling af tilbuddet til den særlige patientgruppe.

Projektet omfatter deltagerobservation i HE, interviews med 20 patienter hver for sig tre gange (én gang i HE samt to gange i patientens hjem) og fokusgruppeinterviews med pårørende. Målet er, at resultaterne vil være med til at gøre den kliniske praksis, omkring HE og kræftrehabilitering i klinikken, forankret i viden produceret fra patientens perspektiv.

Sidst opdateret: 16.08.2016