Skip to main content

Projektbeskrivelse

18F-FDG PET er en ny funktionel billeddiagnostisk modalitet, som har etableret sig som standardundersøgelse ved stadieinddeling og responsevaluering efter afsluttet behandling ved diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL).

Aktuelle studie skal undersøge værdien af PET til meget tidlig responsevaluering efter de første serier immunkemoterapi. Dels ved et stort prospektivt multicenterstudie og dels ved undersøgelser på det retrospektive materiale, som dækker PET-scanninger udført på OUH siden 2006.

Undersøgelserne fokuserer på den tidlige prognostiske værdi af PET, den korrekte timing af scanningen og optimering af metode til kvalitativ og kvantitativ bedømmelse af PET.