Skip to main content

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er at undersøge fokuserede genudtryk i isolerede osteoblaster, osteo-progenitor-celler og myelomceller fra knoglemarv og blod, udtaget fra patienter med myelomatose. Celle-isolation udføres ved forskellige teknikker, dels flowcytometrisk celle sortering og dels laser capture mikro-dissektion. Efter celleisolation undersøges ekspressionen af kandidatgener med qRT-PCR. De anvendte metoder er veletablerede i laboratoriet.

Med ovennævnte metoder forsøges klarlagt de regulatoriske mekanismer bag den velkendte osteoblast hæmning som forårsager osteolytisk knoglesygdom hos myelomatose patienter. Osteoprotegerin (OPG)/ receptor acitivator of nuclear factor kappa-b (RANK)/ RANK-ligand (RANK-L) er vist at være "the final common pathway" i osteoklast aktiveringen i myelomatose. Faktorerne, der forårsager osteoblast hæmning, er mindre velbeskrevne, men en række kandidat-gener undersøges og korreleres til graden af knoglesygdom.

Identifikation af gener, der regulerer graden af knoglesygdom, vil bidrage til bedret prognosticering for fremtidige patienter og muligvis identificere fremtidige targets for behandling

Sidst opdateret: 16.08.2016