Skip to main content

Projektbeskrivelse

Tumorbyrden ved myelomatose følges traditionelt ved måling af M-komponenten i serum og urin. Hos ca. 80% af patienter med myelomatose findes M-komponent af komplet immunglobulin type i blodet, hvoraf IgG M-komponent forekommer hos 60% og IgA M-komponent hos 20%, hvorimod IgM, IgD og IgE kun ses i meget sjældne tilfælde. Hos de resterende ca. 20% er M-komponenten af let kæde type, enten kappa eller lambda, og påvises i urinen. Endelig kan der hos mindre end 5% af patienterne ikke påvises M-komponent ved elektroforese, hverken i serum eller urin, og denne tilstand betegnes som non-sekretorisk myelomatose.

Hos langt de fleste patienter med IgG og IgA myelomatose ses imidlertid en overproduktion af den lette kæde, som hos nogle få kan påvises i urinen ved elektroforese, men langt hyppigere kan påvises i serum ved en mere sensitiv immunologisk metode, som måler frie lette kæder i serum. Ved anvendelse af dette serum assay kan der ligeledes påvises M-komponent af kappa eller lambda type hos ca. 2/3 af de patienter, som ellers traditionelt har været opfattet som havende non-sekretorisk sygdom.

Serum FreeLite™ Free Kappa & Free Lambda assays er et nyligt etableret kommercielt immunoassay til simultan måling af koncentrationen i serum af frie kappa og frie lambda kæder. I nærværende ph.d.-projekt evalueres dette assay i forhold til en række præ-analytiske, analytiske og biologiske forhold og den kliniske nytteværdi af analysen evalueres prospektivt.