Skip to main content

Ph.d.-projekter

Aktuelle:

Ph.d.-studerende: Louise Redder, cand.med. 

Projekttitel: Beregning af prognosen hos patienter med myelomatose (knoglemarvskræft) (Tidsperiode 2021-2023) Projektbeskrivelse

Vejledere: Professor Niels Abildgaard, ProfessorHenrik Frederiksen, Lene Kongsgaard Nielsen, cand.med. og Sören Möller, biostatistiker.

 

Ph.d.-studerende: Marcus Høy Hansen, cand.scient.med. 

Projekttitel: Development of clinically applied next generation bioinformatics – driven by the genomic heterogeneity of mantle cell lymphomas for evidence-based diagnostics, disease tracking and follow-up. (Tidsperiode 2018-2021) Projektbeskrivelse

Vejledere: Professor Charlotte Guldborg Nyvold, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital; overlæge, ph.d. Thomas Stauffer Larsen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital; Torsten Haferlach.

 

Ph.d.-studerende: Simone Valentin Hansen, cand. scient. i biomedicin

Projekttitel: Impact of Molecular Heterogeneity in B cell Malignancies (Tidsperiode: 2018-2021) Projektbeskrivelse

Vejledere: Professor Charlotte Guldborg Nyvold, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital; overlæge, ph.d. Jacob Haaber Christensen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital; professor  Moustapha Kassem, Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital.

 

Ph.d.-studerende:  Sólja Frida Thorleifsson, cand. scient. 

Projekttitel:  Lægemiddelresistens hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi. (Tidsperiode 2020-2023) Projektbeskrivelse

Vejledere: Professor Charlotte Guldborg Nyvold, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital;  professor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital; professor Karen Dybkær, Aalborg Universitetshospital.

 

Ph.d.-studerende: Michael Tveden Gundesen, cand.med.

Projekttitel: Treatment and Monitoring of the Bone Disease in Multiple Myeloma Patients (Tidsperiode 2020-2023).  Projektbeskrivelse

Vejledere: Thomas Lund, M.D ,Ph.d., Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (Hovedvejleder); Niels Abildgaard, Professor, Forskningsleder, Specialeansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital; Anne Lerberg Nielsen, MD, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital; Jon Thor Asmussen,  Ledende overlæge inden for onkoradiologi, Radiologisk afdeling , Odense Universitetshospital.

 

Ph.d.-studerende: Nikolaj Mannering, cand.med.

Projekttitel: On adverse outcomes in patients with immune thrombocytopenia – a population-based cohort study (tidsperiode 2020-2023). Projektbeskrivelsen.

Vejledere: Professor, overlæge, ph.d., Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital / Klinisk Institut Syddansk Universitet (hovedvejleder);  Professor, farmaceut, ph.d., dr.med., Anton Pottegaard, Klinisk Farmokologi og Farmaci / Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet (medvejleder).

 

Ph.d.-studerende: Emelie Curovic Rotbain, cand.med.

Projekttitel: Betydning af samtidige sygdomme hos personer med kronisk lymfatisk leukæmi (tidsperiode 2018-2021) Projektbeskrivelse

Vejledere: Professor, overlæge, ph.d., Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital (hovedvejledere) Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Henrik Hjalgrim, Center for kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, Lektor, overlæge, ph.d., Carsten Utoft Niemann, Klinik for blodsygdomme, Rigshospitalet, Afdelingslæge, ph.d., Capsar da Cunha-Bang, Klinik for blodsygdomme, Rigshospitalet


 

Afsluttede:

Ph.d.-studerende: Dennis Lund Hansen, cand.med.

Projekttitel: Epidemiologisk undersøgelse af kronisk hæmolyse (Tidsperiode 2017-2020). Afhandling

Vejledere: Overlæge, lektor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (Hovedevejleder), Overlæge, professor David Gaist, Neurologisk afdeling Odense Universitetshospital, Overlæge, professor Kjeld Andersen, Neurologisk afdeling - Odense, Region Syddanmark

 

 

Ph.d.: Rikke Faeboe, cand.scient.san. 

Projekttitel: Tidlig iværksat individuel fysisk træning til nydiagnosticerede patienter med myelomatose; effekt på fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet, smerte og knoglesygdom. (Tidsperiode: 2015-2019). Afhandling

Vejledere: Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), Adjunkt Lisbeth Rosenbek Minet, ph.d., cand.scient.san., Rehabiliteringsenheden, Odense Universitetshopital, Sygeplejerske Mary Jarden, cand.cur., ph.d., seniorforsker, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning og læge Ulf Christian Frølund, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.


Ph.d.: Lene Kongsgaard Nielsen, cand.med.

Projekttitel: Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose (Tidsperiode 2016-2018). Projektbeskrivelse

Vejledere, Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), lektor, cand.cur., ph.d. Mary Jarden, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) og Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), Københavns Universitet, lektor, 1. reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Sjællands Universitetshospital, overlæge, lektor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital.


Ph.d.: Lene Østergaard Jepsen, cand.med.

Projekttitel: Semi-ambulant behandling af patienter med akut leukæmi. Patienter og pårørendes erfaringer –belyst i et rehabiliteringsperspektiv. (Tidsperiode: 2013-2015).  Projektbeskrivelse

Vejledere: Overlæge, ph.d., klinisk lektor Lone Smidstrup Friis, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), Forsker, cant. scient. anth., ph.d. Mette Terp Høybye, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Centerleder, læge, ph.d., seniorforsker Dorte Gilså Hansen, Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

 

Ph.d.: Sarah Farmer, cand.med. 

Projekttitel: Knoglestruktur blandt patienter med kronisk myeloproliferativ neoplasi. (Tidsperiode: 2012-2015). Projektbeskrivelse

Vejledere: Hanne Vestergaard, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor og ph.d. (hovedvejleder), Henrik Frederiksen, afdelingslæge og ph.d. (vejleder), Pernille Hermann, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor og ph.d. (vejleder).

 

 Ph.d.: Karen Juul Mylam, cand.med.

Projekttitel: Integrating 18F-FDG positron emission tomography (PET) to the early response assessment in diffuse large B-cell lymphoma.  Projektbeskrivelse

Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Lars Møller Pedersen (projektvejleder), Poul Flemming Høilund-Carlsen (Nuklearmedicinsk Afdeling), Henrik Petersen (Nuklearmedicinsk Afdeling), Michael Boe Møller (Afdeling for Klinisk Patologi), Oke Gerke (Nuklearmedicinsk Afdeling), Werner Vach (Nuklearmedicinsk Afdeling).

 

Ph.d.: Charlotte Toftmann Hansen, cand.med.

Projekttitel: Evaluation of serum free light kappa/lambda chain in multiple myeloma and other plasma cell dyscrasia (tidsperiode: 2008-2011). Projektbeskrivelse

Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Jørgen Jespersen (professor, Institut for Regional Sundhedsforskning). 

 

Ph.d.: Ida Bruun Kristensen, cand.med.

Projekttitel: Osteoblast and osteoclast regulatory genes in myeloma bone disease (tidsperiode 2009-2012). Projektbeskrivelse

Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Jacob Haaber, Henrik Ditzel (professor, Medicinsk Bioteknologisk Center, SDU), Maria Lyng (ph.d, post-doc, Medicinsk Bioteknologisk Center, SDU). 

Sidst opdateret: 18.06.2021