Skip to main content

Metoder og teknikker

 • Knoglemarvsundersøgelse med specialundersøgelser
 • Hudbiopsier med specialundersøgelser
 • Lumbalpunktur med specialundersøgelser
 • Højdosis kemoterapi
 • Perifer stamcellehøst og -transplantation
 • Cytogenetiske undersøgelser inkl. karyotypning, FISH, PCR og genekspressionsprofilering (mikrofluidic RQ-PCR)
 • Immunterapi med monoklonale antistoffer
 • Radioimmunterapi
 • Targeterede behandlinger mod hæmatologiske cancere
 • Monitorering og undersøgelse for graft-versus-host sygdom hos allogent transplanterede patienter
 • Forskningslaboratorium med diverse molekylær- og cellebiologiske teknikker

Sidst opdateret: 02.11.2020