Skip to main content

Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium (HPF)

Forskningsaktive i HPF:

Hæmatologisk Afdeling X:

Charlotte Guldborg Nyvold, forskningsprofessor, ph.d., leder af HPF

Niels Abildgaard, professor, specialeansvarlig overlæge, dr. med.

Oriane Cédile, molekylærbiolog, ph.d.

Simone Valentin Hansen, cand. scient., ph.d.-studerende

Marcus Hansen, bioinformatiker, cand. scient. med., ph.d-studerende

Sólja Fríða Thorleifsson, cand. scient. , ph.d.-studerende
Mia Koldby Blum, speciale-studerende
Lea Amalia Lind Elkjær, medicinstuderende
Sara Dahlmann, bac. scient
Elisabeth Luna Højlund, medicinstuderende
Marie Louise Grube Kjeldsen, bachelor-studerende
Hanne Vestergaard, ledende overlæge, ph.d.
Thomas Stauffer Larsen, overlæge, lektor, ph.d.
Jacob Haaber Christensen, overlæge, ph.d. 
Klas Raaschou-Jensen, overlæge
Thomas Lund, overlæge, ph.d., lektor
Ida Bruun Kristensen, læge, ph.d.

Afdeling for Klinisk Patologi:
Thomas Kielsgaard Kristensen, molekylærbiolog, ph.d.
Michael Boe Møller, overlæge, lektor, ph.d.
Birgitte Preiss, overlæge, lektor, ph.d.
Hanne Møller, afdelingslæge

 

Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium (HPF) er udsprunget af mange års tæt samarbejde mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Patologi.

 

Aktiviteterne i HPF omfatter forskning i hæmatologiske sygdomme. Vi har speciel interesse for den molekylære heterogenitet af maligne B-celle sygdomme, herunder især maligne B-lymfomer og myelomatose. Translationel forskning med brobygning mellem laboratoriet og klinikken er i fokus og afspejles i forskningsmiljøet med kandidater og studerende med både naturvidenskabelig og sundhedsvidenskabelig baggrund.

Udover at favne konkrete forskningsprojekter supporterer HPF også deltagelse i kliniske protokoller, hvor laboratoriefaciliteter er krævet.

Vi anvender en bred vifte af teknikker – bl.a. qPCR, fragmentanalyse, sekventering, flowcytometri og fluorescensaktiveret cellesortering (FACS). FACS sorteringen giver mulighed for at undersøge helt rene subpopulationer af cancerceller fra blod og knoglemarv og faciliterer dermed en dyb molekylærgenetisk karakteristik af cancercellerne.

Vores igangværende forskningsprojekter omhandler bl.a.:

Genetisk karakterisering af den molekylære progression af maligne kloner i hæmatologiske cancersygdomme.

Nye genetiske markører til måling af minimale sygdomsrester under og efter behandling hos patienter med leukæmi og lymfom.

HPF indgår i samarbejde med flere forskningsgrupper på SDU/OUH samt med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Hvis du er interesseret i at deltage i et forskningsprojekt i gruppen, kan du kontakte professor Charlotte Guldborg Nyvold, tlf.  2916 4230, e-mail: charlotte.guldborg.nyvold@rsyd.dk

Sidst opdateret: 06.05.2021