Skip to main content

Den Hæmatologiske Forskningsenhed (HFE) under Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) er aktiv inden for en række områder.

Forskningsenheden udfører først og fremmest omfattende klinisk forskning, som koordineres af en klinisk forskningsenhed med fastansatte studiekoordinatorer samt præ-klinisk, cellulær og molekylærgenetisk forskning ved Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium (HPF).

Herudover har HFE en mangeårig tradition for epidemiologisk forskning og kvalitativ forskning. Sygeplejeforskning er under opbygning.

Den hæmatologiske forskningsenhed indgår i en række forskningssamarbejder med andre forskningsenheder og -laboratorier på OUH og SDU, samt med nationale og internationale partnere. Forskningsaktiviteterne ved HFE er stigende.

Forskningsenheden består af en bred tværdisciplinær stab af medarbejdere og forskere, ph.d.-studerende, post-doc.’s, forskningslektorer og -professorer.

Forskningsinteresserede studerende og kandidater er altid velkomne til at kontakte forskningsenheden med henblik på deltagelse i projekter eller drøftelse af muligheden for at starte egne projekter.

Niels Abildgaard 

 

 

  

Klinisk Institut Hæmatologi Odense Universitetshospital
  • Kløvervænget 6, Indgang 93, 13. sal
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6541 1637
  • Fax: +45 6312 2957

Sidst opdateret: 06.05.2021