Jordemodervidenskab

Det jordemodervidenskabelige forskningsmiljø på OUH/SDU blev etableret i 2013-14 samtidigt med oprettelsen af Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab. De faste lærere på uddannelsen er tilknyttet GOFE, og aktiviteterne favner bredt alle aspekter af sundhed relateret til reproduktion, moderskab og familiedannelse samt jordemødrenes virke for at fremme det bedst mulige udfald for mor og barn.

Forskningsområder

 
Diabetes og graviditet
 • Risiko-opsporing i den tidlige graviditet ved hjælp af e-screening 
Sårbare familier
 • Støtte til sårbare mødre/familier. Læs mere her
COVID-19
 • Covid-19 og graviditet. Læs mere  her
Perinatalt tab
 • Followup-studier indenfor kohorten ”Livet efter Tabet” med forældre, der har oplevet perinatalt tab. Læs mere om projektet her
Eksistentielle forhold i forældreskab og sundhedsprofessionel kommunikation i svangreomsorgen
 • Hvordan forældreskab og mødet med livets begyndelse kan udfordre patienter og professionelle eksistentielt, herunder kommunikation.
Nye familieformer
 • Solomødre – Tryg start for 2
  

Forskningsprojekter

Diabetes og graviditet
 • Kan e-screening i den tidlige graviditet forbedre svangreomsorgen for gravide med Type1 diabetes?  Dette projekt er en fortsættelse af jordemoder Louise Weile’s ph.d.-projekt, som blev afsluttet i marts 2020. Det foretages i samarbejde med professor Ellen Aagaard Nøhr, overlæge Lise Lotte Torvin Andersen og jordemoder og adjungeret professor Deborah Davis fra Australien.
Fødemiljø
 • Betydningen af det fysiske fødemiljø for fødselsudfald og fødselsoplevelse. Læs mere  om projektet i samarbejde med Fødeafdelingen ved Regionshospitalet i Herning her.
Perinatalt tab
 • "Livet efter tabet"- en undersøgelse  af trivsel blandt forældre, der har mistet et spædbarn (Dorte Hvidtjørn). Læs mere om projektet her.
 • Dødelighed blandt mødre som har mistet et spædbarn: En populations-baseret follow-up undersøgelse. (Dorte Hvidtjørn)
 • Forældres religiøse/spirituelle meningsdannelse og behov efter perinatalt tab. Et dansk tværsnitsstudie (Dorte Hvidtjørn, Mette Eklund)
 • Social støttes betydning for forældrenes mentale og følelsesmæssige helbred 7 måneder efter tabet af et spædbarn. Et kohortestudie (Dorte Hvidtjørn, Helen Sutton)
 • Relationer mellem forældre og sundhedsprofessionelles betydning for sorgens forløb i det første år efter tabet af et barn i graviditet, fødsel eller barsel. Et kohortestudie (Dorte Hvidtjørn, Sofie Mørk)
 • En undersøgelse af deltagelse i Livet efter Tabet-kohorten og risikoen for selektionsbias (Dorte Hvidtjørn, Sofie Mørk). Læs mere om projektet her
 • Har indlæggelse på en specialafdeling for perinatalt tab betydning for forældrenes følelsesmæssige og mentale helbred 13 måneder efter tabet. Et kohortestudie (Dorte Hvidtjørn, Sofie Mørk)
 • At se og holde sit døde spædbarn; betydninger i et antropologisk perspektiv (Dorte Hvidtjørn, Mathilde Lindh Jørgensen)
 • Kvindes møde med sundhedspersonalet under en samrådsabort. Et kvalitativt studie baseret på interview (Dorte Hvidtjørn, Eva Sommerseth)
Eksistentielle forhold i forældreskab og sundhedsprofessionel kommunikation i svangreomsorgen
 • Forældreskab, kommunikation og eksistens-kvalificering af kommunikation omkring eksistentielle forhold i den danske svangreomsorg (Christina Prinds):
 • Eksistentielle forhold i forældreskabstransition- patientperspektivet. 
 • Eksistentielle forhold i forældreskabstransition- de professionelles perspektiv
 • Karakteristik af eksisterende BA/ MA/ postgraduate-uddannelsestilbuds fokus på eksistentiel og åndelig omsorg i svangreomsorgen- et systematisk review (Christina Prinds, Piret Paal og Line Bruun Hansen)
 • Store livsspørgsmål i prænatal screening (Christina Prinds og Linda Martin)
Nye familieformer
 • Solomødre – Tryg start for 2  (Anette Werner, Karen Frydenrejn Funderskov, Marie Konge Nielsen m.fl.)
Fødsels- og forældreforberedelse 
 • Effects of antenatal hypnosis on maternal salivary cortisol during childbirth and six weeks postpartum - a randomized controlled trial (Anette Werner, Chunsen Wu m. fl)

 

Ph.d.-projekter

Læs mere om igangværende Ph.d.-projekter