Benign Gynækologi

Forskningsområder

  • Forskellige aspekter af endometriose
  • Hormonbehandling i forbindelse med  klimakterium
  • Prævention og abort
  • Arvelig bryst/ovariecancer
  • Embolisering af fibromer i livmoderen
  • Kirurgisk behandling af fibromer
  • PCOS, fedme og den kvindelige hormonprofil
  • Screenings for rusmiddelbrug i tidlig graviditet
 

Forskningsprojekter

Endokrinologisk karakteristik af en prospektiv kohorte af kvinder med PCOS.

Dorte Glintborg (overlæge, afdeling M, OUH), Marianne S. Andersen (professor afdeling M, OUH), Pernille Hermann (overlæge, afdeling M, OUH), Pernille Ravn (professor afdeling D, OUH, Anne Lis Englund (overlæge, Fertilitetsklinikken, Holbæk), Marie Louise Muff Wissing (Afdelingslæge, Fertilitetsklinikken, Holbæk), Pernille Svendsen (overlæge, gynækologisk afdeling, Herlev), Jens Faber (overlæge, endokrinologisk afdeling, Herlev).

A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, Active-comparatorcontrolled Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of a 3-dose Regimen of V114 in Healthy Infants (PNEU-PED-EU-2)

Pernille Ravn (professor, Afdeling D, OUH) m.fl. Multi-center studie, klinisk afprøvning af ny pneumokokvaccine, sponsor MSD Danmark.  

Resultatet efter 1 år ved anvendelse af Ajust-systemet til behandling af stress-urininkontinens

Martin Rudnicki m.fl

Anvendelse af pelvicol som implantat ved behandling af cystocele

En randomiseret undersøgelse. Ulla Hviid, Martin Rudnicki.

Brug af Avaulta Plus til korrektion af vaginal forvægsprolaps

En randomiseret, prospektiv kontrolleret multicenterundersøgelse. Martin Rudnicki m.fl.

Føler yngre læger sig rustede til at varetage patientkommunikation og etiske problemstillinger i klinikken?

Et udviklingsprojekt til kvalitetssikring og klinisk forankring af kommunikationsundervisningen ved medicinstudiet på Københavns Universitet Birgitte Dahl, Charlotte Ringsted, Øjvind Lidegaard , Martin Rudnicki.

Risikofaktorer ved endometriecancer

Et register studie. Barbara Bertelsen, Claus Høgsdall, Martin Rudnicki

Betydning og forekomst af inkontinens under og efter graviditet blandt indvandrerkvinder i Danmark, samt udvikling og afprøvning af en smartphone applikation med animeret videoinstruktion i bækkenbundstræning og vægtkontrol

Lise Schleiss, Peter Korsholm Jørgensen, Peter Martin Rudnicki m.fl.

Eksogene kønshormoner og risiko for meningeom og gliom

Lene Andersen, David Gaist, Pernille Ravn m.fl.

Uterine fibroid embolization- long term follow up and technical perspectives

Stevo Duvjak, Poul Erik Andersen, Pernille Ravn m.fl.

Peroperativ Tranexamsyre som blødningsprofylakse ved benign Hysterektomi – et randomiseret, placebo-kontrolleret studie

Märtha F Topsøe, Thomas Bergholt, Pernille Ravn m.fl. 

En åben randomiseret undersøgelse på effekten af metformin vs. metformin og p-piller vs. p-piller på kropssammensætning, glukosetolerance, insulinresistens, væksthormon og cortisol metabolisme ved polycystisk ovariesyndrom

Dorte Glintborg, Marianne Andersen, Pernille Ravn m.fl.

 

Forskningsprojekter i samarbejde med Gynækologisk Onkologisk team

Sammedagshystectomi - et feasibility og tilfredshedsstudie

Vibeke Lysdal, Gitte Bennich, Søren Helbo, Yvonne Zdrenka og Ole Mogensen

 

Ph.d.-projekter

Læs mere om igangværende Ph.d.-projekter